Нов ръст на цените на основните хранителни стоки се регистрира през последната седмица.  Поскъпнали са почти всички стоки от първа необходимост. Повишението е различно в градовете в страната.

В рамките на последната седмица (26 май – 2 юни 2021 г.) средните за страната цени на брашно тип „500” на едро и на дребно в големите супермаркети отбелязват леко  повишение, докато тази на дребно в по-малките магазини остава без промяна. 

На тържищата в страната цените на брашното са в диапазона от 0,75 лв./кг (Враца) до 1,32 лв./кг (Пловдив). В сравнение с предходната седмица, в дванадесет области продуктът поскъпва с между 1% и 20,6% (най-значително в Добрич), а само в Сливен, Пловдив и Шумен – поевтинява, в рамките на 2,1% - 8%. Това води до повишение на средната цена на едро за страната с 2%, до 1,00 лв./кг.
 


Предлагането на дребно на брашното в големите търговски вериги (ГТВ) е в ценовия интервал от 1,15 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен) до 1,39 лв./кг (Бургас, Сливен и Ямбол). В резултат от повишение на цените в Перник и София с по 8,5% на седмична база, средната стойност за страната нараства с 0,8%, до 1,24 лв./кг.

В другите търговски обекти (ДТО) цените на брашното варират от 1,13 лв./кг (Варна) до 1,48 лв./кг (Русе). Единствено в Добрич е налице промяна на цената на седмична база – повишение с 1,8%, което не се отразява на средната цена за страната и тя остава 1,27 лв./кг.    

През последната седмица цените на дребно на брашното в по-малките търговски обекти са средно с 0,03 лв./кг по-високи от тези в ГТВ, като разликата в тази посока достига до 0,26 лв./кг в Русе. В осем области цените на продукта в ДТО са с до 0,14 лв./кг (Варна) под тези в ГТВ.

Маржът между цените на едро и на дребно на брашното е средно 0,24 лв./кг за големите супермаркети и 0,27 лв./кг за по-малките магазини. Той е най-голям в Стара Загора и за двата типа търговски обекти – 0,49 лв./кг за ГТВ и 0,50 лв./кг за ДТО. В Благоевград и Пловдив брашното се предлага съответно с 0,01 лв./кг и 0,13 лв./кг по-евтино в големите търговски вериги, отколкото на едро. В ДТО в Пловдив също се отчита по-ниска цена спрямо тази на едро – с 0,12 лв./кг. 

През периода 26 май - 2 юни 2021 г. средните цени на яйца за страната на едро и на дребно в по-малките търговски обекти остават без промяна на седмична база, докато при търговията на дребно в големите супермаркети се отчита увеличение на цените.

Средната цена на едро на яйца – размер М за страната се запазва на ниво от 0,18 лв./бр. По области, стойностите се движат от 0,12 лв./бр. (Добрич) до 0,22 лв./бр. (Бургас). В сравнение с предходната седмица, в Бургас, Добрич, Враца, Монтана и Шумен цените се понижават в рамките на 0,01 лв./бр. - 0,02 лв./бр., а в Смолян и Стара Загора се повишават с по 0,01 лв./бр.

Предлагането на дребно на яйца – размер М в големите търговски вериги (ГТВ) е в ценовия диапазон от 0,21 лв./бр. (Благоевград и Кюстендил) до 0,30 лв./бр. (Бургас, Сливен и Ямбол). Седмичните ценови отклонения по области са в границите от -0,01 лв./бр. във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен до +0,04 лв./бр. в София и Перник, преобладаващо в посока нагоре. Това води до увеличение на средната цена на продукта за страната в ГТВ с 0,02 лв./бр., до 0,26 лв./бр.

Цените на яйца – размер L в ГТВ са в интервала от 0,24 лв./бр. (Благоевград и Кюстендил) до 0,31 лв./бр. В по-голямата част от страната стойностите нарастват в рамките на 0,01 – 0,03 лв./бр. на седмична база, най-сериозно в Бургас, Перник, Силистра, Сливен, София и Ямбол, докато единствено във Варна е налице намаление, с 0,02 лв./бр. В резултат, средната цена за страната се покачва с 0,02 лв./бр., до 0,29 лв./бр.
 
Средните цени на яйца – размер М и L в другите търговски обекти (ДТО) за страната остават съответно 0,22 лв./бр. и 0,25 лв./бр.

Най-ниски цени на яйца - размер М в ДТО се наблюдават в Благоевград, Кюстендил и Русе - 0,17 лв./бр., а най-високи – в Перник и София - 0,26 лв./бр. Сравнявайки с предходната седмица, в Перник, Русе и София продуктът поевтинява с по 0,01 лв./бр., а в Пазарджик и Пловдив – поскъпва с по 0,01 лв./бр.
В по-малките търговски обекти яйцата - размер L се продават на цени от 0,19 лв./бр. (Благоевград, Кюстендил и Русе) до 0,31 лв./бр. (Перник и София), без промяна на стойностите по области на седмична база.

През изминалата седмица цените на дребно на яйцата в големите супермаркети са средно с 0,04 лв./бр. по-високи от тези в по-малките търговски обекти и за двата наблюдавани размера. Най-голяма разлика в тази посока се отчита за размер М в Разград - 0,10 лв./бр., а за размер L – в Русе - 0,12 лв./бр. Във Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен яйцата - размер М се търгуват с по 0,01 лв./бр. по-евтино в ГТВ, отколкото в ДТО. 

Маржът между цените на едро и на дребно на яйца – размер М е средно 0,08 лв./бр. за ГТВ и 0,04 лв./бр. за ДТО. Разликата между двата типа цени е най-голяма за големите супермаркети в Добрич - 0,14 лв./бр., а за по-малките магазини в Плевен - 0,10 лв./бр. Изключение се наблюдава в ДТО в Благоевград, където цената на дребно на яйца - размер М е с 0,02 лв./бр. под тази на едро в същата област. 

През последната седмица (26 май – 2 юни 2021 г.) се наблюдава известно повишение на средните цени по веригата на предлагане на рафинирано слънчогледово олио в страната.

Цените на едро на слънчогледовото олио на тържищата са в диапазона от 2,20 лв./литър (Варна) до 3,65 лв./литър (Смолян). В петнадесет от областите се отчитат разнопосочни седмични ценови отклонения в границите от -4,8% в Бургас до +9,2% в Ловеч. Средната цена на едро за страната се повишава с 1,3% на седмична база, до 3,09 лв./литър.  
  
Предлагането на дребно на олиото в големите търговски вериги (ГТВ) е на цени от 3,47 лв./литър (Пазарджик) до 3,92 лв./литър (Стара Загора). Спрямо седмица по-рано, в четиринадесет области олиото поскъпва с между 0,8% и 8,5% (най-значително в София и Перник), а само в Добрич, Пазарджик и Пловдив – поевтинява, с по 1,4%. В резултат, средната цена за страната в големите супермаркети нараства с 1,6%, до 3,70 лв./литър.  

В другите търговски обекти (ДТО) олиото може да се купи на цени от 3,35 лв./литър (Смолян) до 4,15 лв./литър (Ловеч и Плевен). В пет области цените се повишават от 1,2% до 8,2% на седмична база (най-чувствително в София и Перник), докато единствено в Русе е налице леко понижение – с 0,5%. Средната за страната цена на олиото в по-малките магазини е 3,77 лв./литър – с 0,5% по-висока спрямо предходната седмица.    

През наблюдавания период цените на слънчогледовото олио в големите супермаркети са средно с 0,07 лв./литър под тези в другите търговски обекти, като разликата в тази посока достига до 0,66 лв./литър в Ловеч и Плевен. В петнадесет области продуктът се търгува с до 0,30 лв./литър (Варна) по-евтино в ДТО, отколкото в ГТВ.      

Маржът между цените на едро и на дребно на олиото е средно 0,61 лв./литър за големите супермаркети и 0,68 лв./литър за по-малките магазини. Той е най-голям за ГТВ във Варна – 1,59 лв./литър, а за ДТО – в Ловеч – 1,90 лв./литър. В Смолян цените на дребно на продукта са по-ниски от тази на едро - с 0,09 лв./литър за големите супермаркети и с 0,30 лв./литър за по-малките магазини.  

Като цяло, през периода 26 май – 2 юни 2021 г. средните цени по веригата на предлагане на пилешко месо в страната остават близки до нивата от предходната седмица. Само средната цена на дребно на охладеното пиле в големите търговски вериги бележи по-съществено изменение, в посока нагоре.
Пиле-замразено 

Средната цена на едро на замразеното пиле за страната е 4,11 лв./кг, с 0,8% по-висока на седмична база. Предлагането на замразено пиле на стоковите тържищата е в ценовия диапазон от 3,42 лв./кг (Пловдив) до 4,95 лв./кг (Бургас). В шестнадесет области продуктът поскъпва в границите от 0,2% до 8% спрямо предходната седмица, най-сериозно в София, а единствено в Силистра поевтинява, с 3,5%.

Цените на дребно на замразеното пиле в големите търговски вериги (ГТВ) варират от 4,39 лв./кг (Пазарджик, Пловдив и Хасково) до 5,49 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен). При липса на колебания на стойностите по области на седмична база, средната цена на дребно за страната се задържа на ниво от 4,89 лв./кг.
 
В другите търговски обекти (ДТО) цените на замразеното пиле са в интервала от 4,43 лв./кг (Враца) до 5,45 лв./кг (Велико Търново, Габрово, Ловеч и Плевен). В Стара Загора, Кърджали и Хасково цените са в рамките на 1% - 2% под нивата от предходната седмица, което води до незначително понижение на средната стойност за страната с 0,2%, до 4,95 лв./кг.

Маржът между цените на едро и на дребно на замразеното пиле е средно 0,78 лв./кг за ГТВ и 0,84 лв./кг за ДТО. Най-голям е той в Плевен - 1,72 лв./кг за големите супермаркети и 1,68 лв./кг за по-малките магазини. В Бургас продуктът се предлага по-евтино на дребно, отколкото на едро - с 0,18 лв./кг в ГТВ и с 0,30 лв./кг в ДТО.    

Средно за страната, цената на дребно на замразеното пиле в по-малките магазини е с 1,2% по-висока от тази в големите супермаркети.

Пиле – прясно, охладено

Търговията на едро с охладено пиле остава в ценовия диапазон от 4,49 лв./кг във Велико Търново, Габрово и Ловеч до 5,69 лв./кг в София. Единствено в Благоевград е регистрирано ценово изменение на седмична база - повишение с 2,1%. Това не се отразява на средната цена на едро за страната и тя се запазва на ниво от  4,89 лв./кг.  

Цените на дребно на охладеното пиле в ГТВ се движат от 4,99 лв./кг (Разград и Силистра) до 5,39 лв./кг (Перник и София). Сравнявайки с предходната седмица, в почти цялата страна се наблюдава нарастване на ценовите стойности в границите от 4,2% до 12,5%, най-значително в Перник и София. В резултат, средната цена на дребно на охладеното пиле в тези обекти за страната се повишава със 7,6%, до 5,25 лв./кг.
 
През последната седмица цените на дребно на охладеното пиле в ГТВ са средно с 0,36 лв./кг по-високи от тези на едро. Разликата в тази посока достига до 0,80 лв./кг във Велико Търново, Габрово и Ловеч. В три области продуктът се предлага с до 0,39 лв./кг (Силистра) по-евтино в ГТВ, отколкото на едро.
В по-малките магазини охладеното пиле се продава най-евтино в Русе (4,88 лв./кг), а най-скъпо - в Кюстендил (5,50 лв./кг). Само в Пазарджик и Пловдив се наблюдава промяна на цените на седмична база – увеличение съответно с 1,6% и 3,9%, което води до незначително повишение на средната стойност за страната с 0,4%, до 5,19 лв./кг. 

Средно за страната, през изминалата седмица цените на дребно на охладеното пиле в ДТО са с 0,30 лв./кг по-високи от тези на едро, като разликата в тази посока продължава да е най-голяма във Велико Търново, Габрово и Ловеч – 0,96 лв./кг. Изключение правят пет области, където продуктът се продава с до 0,77 лв./кг (Русе) по-евтино в ДТО, отколкото на едро.

Цените на дребно на охладеното пиле в по-малките магазини са средно с 1,1% под тези в големите търговски вериги.

През периода 26 май – 2 юни 2021 г. се наблюдава запазване на средните цени на бялата кристална захар за страната на едро и на дребно в по-малките магазини на нивата от предходната седмица и същевременно увеличение на тази на дребно в големите супермаркети. 

Цените на едро на захарта на тържищата в страната варират от 1,16 лв./кг (Добрич) до 1,65 лв./кг (Бургас). В сравнение с предходната седмица, в девет области продуктът поскъпва в рамките на 0,6% - 3,9% (най-съществено в Хасково), докато в други четири поевтинява от 0,7% до 5% (Силистра). Тези разнопосочни изменения се компенсират и средната цена на едро за страната остава 1,38 лв./кг.
 
Предлагането на дребно на захарта в големите търговски вериги (ГТВ) е в ценовия диапазон от 1,39 лв./кг (Видин, Враца и Монтана) до 1,52 лв./кг (Търговище). В почти всички области е налице повишение на стойностите на седмична база в рамките на 3,6% - 5,3%, най-сериозно във Видин, Враца и Монтана. Това води до увеличение на средната за страната цена в големите супермаркети с 4,3%, до 1,44 лв./кг.     

Средно за страната, цената на дребно на захарта в другите търговски обекти (ДТО) остава 1,60 лв./кг. По области, стойностите се движат от 1,41 лв./кг (Добрич) до 1,75 лв./кг (Разград и Стара Загора), като седмична промяна се отчита само в Пловдив и Пазарджик – повишение с по 1,9%.     

През последната седмица цените на захарта в по-малките магазини са средно с 0,16 лв./кг над тези в големите супермаркети, като в Стара Загора разликата достига до 0,31 лв./кг. В Добрич продуктът се търгува с 0,01 лв./кг по-евтино в ДТО, отколкото в ГТВ. 

Маржът между цените на едро и на дребно на захарта е средно 0,06 лв./кг за големите супермаркети и 0,22 лв./кг за по-малките магазини. Най-голям е той за ГТВ в Добрич и Пловдив - 0,26 лв./кг, а за ДТО – в Стара Загора – 0,48 лв./кг. Във Варна, Велико Търново, Враца, Ловеч и Бургас продуктът се продава с между 0,03 лв./кг и 0,21 лв./кг по-евтино в ГТВ, отколкото на едро. Подобна ситуация е налице и по отношение на ДТО във Варна и Враца, където цените са респективно с 0,03 лв./кг и 0,05 лв./кг по-ниски от тези на едро.   

В рамките на периода 26 май – 2 юни 2021 г. цените по веригата на предлагане на агнешко месо в страната като цяло остават без промяна. Само при предлагането на дребно на агнешка плешка в по-малките магазини във Варна и София се наблюдават седмични ценови изменения. 

Цяло агне 

Средната цена на едро на цяло агне за страната се запазва на ниво от 15,52 лв./кг, като стойностите по области се движат от 14,55 лв./кг в София до 18,98 лв./кг в Русе. 

През изминалата седмица не е отчетено предлагане на цяло агне в големите търговски вериги (ГТВ).

В другите търговски обекти (ДТО) цялото агне се продава най-евтино в Кърджали и Пазарджик (14,25 лв./кг), а най-скъпо – в Кюстендил (19,50 лв./кг). Средната стойност в ДТО за страната е 15,56 лв./кг, без седмична промяна.
 
Средно за страната, цената на едро на цяло агне е с 0,04 лв./кг по-ниска от тази на дребно в по-малките магазини. 

Агнешки бут 

По области, цените на едро на агнешки бут продължават да варират от 14,75 лв./кг (Сливен и Ямбол) до 19,99 лв./кг (Русе), а средната стойност за страната остава 16,46 лв./кг.

В големите супермаркети агнешкият бут се търгува на цени от 16,49 лв./кг до 16,99 лв./кг (Велико Търново, Габрово и Плевен), без изменения на стойностите по области спрямо предходната седмица. При наличие на предлагане в повече на брой области, средната цена за страната в ГТВ се понижава с 1,2% на седмична база, до 16,61 лв./кг.

За поредна седмица най-ниски цени на агнешки бут в по-малките магазини се отчитат в Пазарджик (14,50 лв./кг), а най-високи - в Кюстендил (21,00 лв./кг). Средно за страната, цената на този вид разфасовка в ДТО се задържа на ниво от 16,27 лв./кг.
 
През наблюдавания период средната цена на дребно на агнешки бут в големите търговски вериги за страната е с 0,34 лв./кг или с 2,1% над тази в по-малките магазини.

Средната цена на едро на продукта за страната е с 0,15 лв./кг по-ниска от тази на дребно в ГТВ и с 0,19 лв./кг по-висока от тази в ДТО.  

Агнешка плешка 

Средната цена на едро на агнешка плешка за страната е 15,72 лв./кг - без промяна на седмична база, като стойностите по области са в границите от 14,67 лв./кг (София) до 17,99 лв./кг (Русе). 

В големите търговски вериги агнешката плешка може да се купи на цени от 14,49 лв./кг (в единадесет от областите) до 15,49 лв./кг (Пловдив). Средната цена на продукта в ГТВ за страната е 14,68 лв./кг, с 2,1% под нивото от предходната седмица, поради появата на предлагане в повече на брой области, на ниски цени.  

Цените на дребно на този вид агнешка разфасовка в по-малките магазини са най-ниски в Кърджали (14,20 лв./кг), а най-високи – в Кюстендил (19,50 лв./кг). В сравнение с предходната седмица, във Варна продуктът поскъпва с 2,1%, а в София – поевтинява с 1,5%. Това не се отразява на средната стойност в ДТО за страната и тя остава 15,53 лв./кг.

Средно за страната, цената на дребно на агнешка плешка в големите търговски вериги е с 0,85 лв./кг или с 5,5% под тази в по-малките търговски обекти.
Средната цена на едро на продукта за страната е с 1,04 лв./кг по-висока от тази на дребно в ГТВ и с 0,19 лв./кг - от тази в ДТО.  

Седмично Николай Велков прави по едно голямо пазаруване, за което отделя около 100 лева. Той влиза с тях в магазина, но не след дълго неприятните изненади започват. „Олиото беше към 2,50 лв., сега е към 4, даже над 4 лв. Зеленчуците също са доста скъпи, не знам дали е защото са оранжерийни. Вече се забелязва леко понижение, защото и лятото напредва”, коментира той.

„Хубавите марки кашкавал си много по-скъпи от другите. Вече са и най-различни и не можеш вече и да се ориентираш. При яйцата увеличението не се усеща много, защото сега е сезонът на кокошките”, коментира още той.  

При местните продукти Николай също наблюдава увеличение на цените. „Лека полека се вдигат и човек понякога се ограничава от някои неща, защото иначе сметката не излиза накрая”, казва Николай.

„Усещането за увеличение на цените може би е малко предварително, защото това са процеси, които няма да траят една седмица. Знаем, че световната парична политика в последните години силно стимулира предлагането на пари. Те са много евтини в момента, а това особено касае кредитирането в България”, коментира Богомил Николов - председател на „Активни потребители”.

„Започнахме да разполагаме с повече пари, но не спечелени, а заемни. Хората се изкушават да взимат заеми и именно с тези пари отиват на пазар. Това обаче се отразява веднага и се създава инфлационна ситуация”, допълни той.

„Когато се зададе криза е много важно българинът да има сериозно отношения към портфейла си и да не се доверявана безплатните пари, които винаги му се предлагат под една или друга форма, защото рано или късно някой трябва да плати сметката”, коментира Аркади Шарков от Експертен клуб за икономика и политика

„Темата за цените е разнообразна. Където има конкуренция – цените са ниски. Където има цена на продукт, която хората харесват, всяка цена е субективна за вас”, смята още той.