Най-ниските пенсии у нас остават без увеличение от 1 юли. Тези, които след осъвременяването с 5% не надхвърлят минималния праг за съответния вид, ще продължат да се изплащат в същия размер, съобщиха от Националния осигурителен институт.

На практика тези пенсии бяха увеличени от 1 януари с повишаването на минималната за осигурителен стаж и възраст на 300 лева. Обикновено това вдигане се прави от 1 юли, но тази година по изключение беше направено 6 месеца по-рано. Аналогично е и положението за хората, които получават максимална пенсия, тъй като тя също беше увеличена от 1 януари 2021 г. на 1440 лева.

Останалите пенсионери ще получат през юли осъвременените по “швейцарското правило” трудови пенсии. Увеличението ще бъде 5 на сто върху действителния или запазения размер на пенсиите към 30 юни 2021 г., без да се включват изплащаните към тях добавки, уточняват от НОИ.
Изплащането на актуализираните пенсии ще започне от 7 юли (сряда) и ще продължи до 20 юли (вторник).

Към тях ще бъде изплатена и добавката от 50 лева, която ще получат близо 2,08 милиона пенсионери, независимо от размера на техните пенсии. Изплащането на сумите чрез пощенските станции ще се извършва по изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка една от тях. Преводите на юлските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 юли 2021 г.

Пенсионерите могат да проверят за новия размер на пенсията си след 1 юли чрез електронната услуга “Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК” на сайта на НОИ. Ако човек поиска, може да получи и разпореждане за новата пенсия по няколко начина - в съответното териториално поделение на НОИ, по пощата с препоръчано писмо или чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция “Електронно управление”.