Нуждaтa от енергия ще се увеличава с 30% между 2017 година и 2040 година и основните движещи сили ще бъдат страните от Азия. Делът на Индия например в този ръст ще бъде от 30%. В Европа енергийните нужди обаче ще намаляват. Същото се отнася и до САЩ, макар и в по-малък обем. Това е един от основните изводи от доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ), пише Инвестор бг.

Организацията очаква, че към 2040 година глобалната икономика ще расте с по около 3,4% годишно, а населението ще се увеличи до 9 млрд. души. Това ще бъде свързано с увеличаването на дела на градското население и съответно ще промени енергийните нужди в световен мащаб.

Така ръстът в потреблението на енергия ще се дължи основно на страните от Югоизточна Азия и Близкия изток. Принос ще имат още Африка и Южна Америка.


2017 година се характеризира с бързо намаляване на цената на зелените технологии и същевременно бързо електрифициране на сектора на енергетиката. В Китай зелената енергия навлиза все повече в енергийния микс, а САЩ разчитат все повече на шистовия газ и петрол, пише в още в анализа на МАЕ.

В последните две десетилетия енергийното потребление се променя значително. Това е свързано с употребата на природен газ като ресурс за производство, на появата на зелените технологии и усилията за подобряването на енергийната ефективност.

Прогнозата на агенцията е, че промените ще продължат. До 2040 година съществено ще се намали делът на въглищата при производството на енергия, за сметка на нисковъглеродните източници. Намалява и делът на петрола, а на природния газ ще остане почти без промяна.

Подобряването на енергийната ефективност също ще има голяма роля – без тези мерки потреблението на енергия ще се удвои до 2040 година.

По отношение на зелените източници на енергия соларните панели ще играят голяма роля, показват още данните на МАЕ. Секторът се развива бързо в Индия и Китай и това ще е от значение за развитието на енергетиката до 2040 година. В ЕС вятърната енергия е преобладаващата по отношение на ВЕИ.