Все повече стават малките фирми с просрочени задължения за ток, пише Стандарт нюз.

Това стана ясно данни, представени по време на проведеното днес в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обществено обсъждане на проект на за изменение и допълнение на Методиката за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция (ДПИ).


Такава енергия ползват 256 хиляди малки фирми – магазини, заведения, фризьорски салони и др. До момента те не са си избрали доставчик на ток, затова цената, която плащат за електроенергия от доставчик от последна инстанция (ДПИ) е значително по-висока.

С предложените промени в Методиката се променя формулата, по която се определя цената на електроенергията от ДПИ, което ще позволи сметките на небитовите потребители, ползващи такъв ток, да бъдат намалени с 15 до 30 лева на MWh.

Мярката ще има краткосрочен характер - в рамките на 3 месеца, считано от 1.11.2021 г. като през това време потребителите на ДПИ следва да сключат договори с доставчици на електроенергия от свободния пазар.

По този начин те няма да заплащат електроенергия по цени на ДПИ, където тя е значително по-висока, посочват от КЕВР.

На проведеното общественото обсъждане представителите на електроснабдителните дружества заявиха, че принципно подкрепят приемането на антикризисни мерки за подпомагане на клиентите във връзка с високите цени на борсовия пазар на електроенергия.

Същевременно според тях предложените изменения и допълнения в Методиката няма да постигнат заложените цели за подпомагане на малките и средни фирми, заплащащи цени на ДПИ, а ще доведат до допълнително влошаване на финансовото състояние на доставчиците.

Посочени бяха данни, които показват нарастване на броя на клиентите на ДПИ с просрочените задължения.

В отговор ръководителят на работната група и директор на дирекция „Електро и Топлоенергетика“ в КЕВР Пламен Младеновски заяви, че изразените становища имат известни основания, но предложените изменения в Методиката имат временен характер и ще действат само за 3-месечен период.

В 14-дневен срок всички заинтересовани страни могат да внесат писмени становища, на които регулаторът ще даде мотивиран отговор в окончателното си решение. Решението на регулатора за приемане на промените в Методиката ще бъде взето на закрито заседание на 26 октомври.