С актуализацията на бюджета сме осигурили достатъчно средства и възможности за изпълнение на програмите за подпомагане.

Това каза председателят на Комисията по бюджет и финанси и депутат от ГЕРБ Менда Стоянова по време на второто четене на актуализацията на бюджета, предаде "Фокус".

Ние сме предвидили като 1.5 млрд. трансфер към Държавното обществено осигуряване, респективно за фонд "Безработица" за обезпечаване на два вида плащания.

Едните са за всички хора, които са на борсата и ще получат за следващите 6, 8, 12 месеца в зависимост от своя трудов стаж 60% от своето трудово възнаграждение, както и за осигуряване на системата на програмата 60/40 за подпомагане на онзи бизнес, който не е изцяло спрял работа, работи и може да си позволи да участва в тази програма.

На вчерашното заседание на Правна комисия беше подкрепено за подобряване на програмата, като освен 60% от заплатата на работника, чрез държавното обществено осигуряване и фонд "Безработица" ще бъде платена и осигуровката за сметка на работодателя, така че той да плаща 40% от тези вноски", припомни още Менда Стоянова.

Менда Стоянова - работодателите ескалираха в своите искания

"Между другото това, което вчера приехме, беше по предложение на самите работодателски организации, по техни сметки, които те правиха по телевизиите, че фактически, плащащи осигуровките, схемата не е 60/40, а е някакво друго съотношение.

Сега разбирам, че са ескалирали тези искания. Вие го презентирахте от тази трибуна. Естествено, веднага го припознавате.

Това е схемата да бъде 60 на 0, т.е. работникът да не получава 40-те %, а 60% от заплатата си, което е равно на това да е отишъл на борсата за 60% от своето възнаграждение", изтъкна Стоянова.

Менда Стоянова обясни какви мерки са предвидени в закона.

"Това е една мярка за обезпечаване на програми чрез единственият финансов инструмент на държавата Българската банка за развитие. Държавата капитализира със 700 млн. Българската банка за развитие.

Ние днес в бюджета ще приемем още 700 млн. държавна гаранция за Българската банка за развитие, което би й дало възможност тя да привлече средства много повече от тази държавна гаранция, така че там ще има достатъчно средства за осигуряване на две програми на този етап, които могат да бъдат и разширени, и променени и допълнени с други програми.

Ние днес тук осигуряваме тази финансова възможност. Какви ще бъдат те и как ще се развият във времето, ще покаже ситуацията и възможностите и развитието на самата икономика.

Едната програма е насочена към онези хора, които са самонаети лица

Те не са внасяли по закон в носки във фонд "Безработица" и които нямат право при прекратяване на своята дейност да получат обезщетение от този фонд "Безработица".

В този кръг трябва да добавим и лицата, които са в неплатен отпуск, поради една или друга причина този отпуск се получава по взаимно съгласие между лицето и неговия работодател. Тези хора, на този етап, това е обхватът, но той може да бъде променян.

Те ще имат възможност за три месеца да получат по 1500 лв. заем, който ще бъде безлихвен.

Лихвата я плаща държавата и ще бъде със срок на погасяване гратисен период 5 години и срок на погасяване 10 години. Мисля, че това е прекрасна схема, по която тези лица, особено самонаетите, могат да подпомогнат дейността си.

От тези средства, които ще бъдат осигурени чрез единствения инструмент на държавата да кредитира именно Българската банка за развитие, се разработва и всеки момент ще бъде пусната програма, насочена към малкия бизнес, който също ще има право да получава безлихвен кредит със сериозен гратисен период от порядъка на 3 до 5 години за поддържане и възстановяване на своята дейност.

Продължавам да твърдя, че отделно от тези средства по бюджета на Министерството на труда и социалната политика в рамките на пренасочване на европейските средства се работи и по много други програми, които ще подпомогнат незащитените части от българските граждани", обясни още Менда Стоянова.

Стана дума от тази трибуна за мерките по отношение на здравеопазването.

Те са в две посоки, едната е за допълнително директно стимулиране на работещите на първа линия, и втората посока е това решение, което почти вече е взето, финализирано за анекс на договора между НЗОК и Лекарския и Зъболекарския съюз за плащане на болниците авансово за неизработена дейност с цел те да съхранят своя капацитет и да продължат своята работа.

По отношение на селското стопанство аз няма да се спирам, защото това са все направленията, по които вие правите предложения.

Г-жа Белова много ясно и категорично ви каза за колко става дума само за първите три месеца от началото на годината:

- 1 млрд. лв. 30 млн. лв. вие предлагате, но освен тези директни плащания, предлагаме в точка втора ще го гласуваме, хората, които са на борсата, да могат, получавайки това обезщетение, да работят на трудов договор в селското стопанство, защото сега започва и тази кампания", коментира Стоянова.

"Колкото до малкия бизнес, за който вие говорите, че общините следва да помислят, освобождавайки ги от наеми, тротоарно право и т.н. механизмът е в ръцете на общините.

Ние вчера предложихме, че се дава възможност да е ясно на всички общински съвети и държавни органи, които имат взаимоотношения със субекти, засегнати от кризата, да намалят или освободят от наеми и плащания за определени права, каквито са тротоарно право, правото за пазара и тържища и т.н.

Едновременно с това не съм съгласна с прекомерните искания на бизнеса, освен да бъдат освободени от тези такси, което е нормално, тъй като те не осъществяват дейност, или биха искали глътка въздух, ако наетото от тях помещение не работи, не съм съгласна да ги освобождаваме от такса битови отпадъци.

Тя е сериозно перо в общините и срещу него се извършват разходи за извършване на тази услуга. 90 % от бизнеса плащат такса битови отпадъци на база на сключен договор с общината за количеството отпадък, който изхвърлят.

Няма пречка, ако това количество отпадък е намалял за определен период от време да се направят анекси на тези договори, но втората част на такса "Смет", който бизнесът плаща за поддържане на чистотата на териториите, това е солидарността на бизнеса, и за разходите, които общините са принудени да правят по допълнително миене, метене и дезинфекция на обществените места.

Не може постоянно и само да се иска. Всеки трябва да се опита да бъде солидарен в тази ситуация", изтъкна още Менда Стоянова.