През 2021 г. очакваме растежът на БВП да е бъде 2.5%. Това предвиждат експерти от Министерство на финансите в своята макроикономическа есенна прогноза за 2020 г.


В доклада предупреждават, че въпреки растежа, икономиката ни няма да достигне предкризисните си нива от 2019 г.

Прогнозите са БВП на страната да се свие с 3% тази година, а средногодишният спад на заетостта да бъде около 2.6%. В същото заплащането на труда се очаква да нарасне с 5% през 2020 г.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ