Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков утвърди план за съвместни действия между ръководеното от него ведомство и Българската мрежа на бизнес ангелите (БМБА). Планът обхваща времето до края на 2010 година.
Предвижда се съвместно провеждане на семинари по теми, свързани с алтернативното финансиране на стартиращи предприемачи, срещи с млади предприемачи и информирането им за възможностите за финансова подкрепа от страна на бизнес ангелите, организиране и провеждане на семинари с Асоциацията на бизнес клъстерите в България за запознаване с условията за рисково финансиране на клъстерни структури и други. Сред планираните съвместни дейности е и обменът на информация за предприемачи и фирми с проекти, които се нуждаят от финансово подпомагане. /БЛИЦ<br />