214 806 лева бяха събрани по време на осмата дарителска кампания на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш” 2016 г., като нова тенденция е освен към проектите в сфера Здравеопазване, повече дарители да насочват подкрепата си и към другите сфери в кампанията. Средствата са набрани от дарения на служителите на Групата Райфайзен и от самата банка, която добавяше средства към всяко дарение на свой служител.

В кампанията има  дарения и от външни дарители, които постъпват директно по сметките на организациите или чрез  дарителски  SMS-и, както и чрез онлайн платформата за дарения на инициативата izberi.rbb.bg.
 
“През 2016 г. кампанията „Избери, за да помогнеш“ за пореден път привлече за дарители не само служителите на банката, но и широката общественост. За да бъдем още по-полезни, организирахме и доброволчески акции, в които активно участваха нашите служители. И през 2017 г. продължаваме да бъдем една от най-социално ангажираните компании в България“, коментира Оливър Рьогл, Председател на УС на Райфайзенбанк.
 
За осемте години, през които се провежда, “Избери, за да помогнеш” е подкрепила 211 значими проекти в четирите основни направления – Здравеопазване, Социална сфера, Опазване на околната среда, Култура и образование с общо 2 493 727 лв.
 
В осмата дарителска инициатива “Избери, за да помогнеш” участие взеха 1651 служители на Групата Райфайзен в България. Заедно с подкрепата на банката общата сума за тазгодишната кампания, набрана от банката и служителите й възлезе на 186 089 лв.
 
“Избери, за да помогнеш” 2016 се проведе в периода  ноември 2016 г. – януари 2017 г. и подкрепи 22 проекта. Най-много средства събра проектът на Администрацията на Президента – Българската Коледа (29 440 лв.), който бе подкрепен от 277 служители, следван от проекта на Центъра за защита правата в здравеопазването – „Ракът на гърдата се лекува“ (26 988 лв.) и от проекта на Фондация „Заслушай се“ – „Глухите деца могат всичко, само не чуват“ (18 974 лв.).

Сайтът на инициативата www.izberi.rbb.bg остава активен и на него ще се публикуват отчетите на организациите, включени в кампанията, за това как са изразходвали дарените средства.