Проверки на трите електроразпределителни дружества, както и на свързаните с тях фирми, започва Националната агенция за приходите (НАП), съобщиха от пресцентъра на агенцията. Докладът от ревизията на Агенцията за държавна финансова инспекция за дейността на трите предприятия беше предаден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на изпълнителния директор на НАП Красимир Стефанов.
<span style="font-size: 12px;">Задачата на ревизорите на НАП ще бъде да се изследва как дружествата са отчитали разходите си за външни услуги, както и по отношение на приходите &ndash; метода и начина на ценообразуване, ще се проверяват сключените договори за управление и др. Проверките ще обхващат дейността на фирмите за пет години назад. /БЛИЦ</span><span style="font-size: 12px;">&nbsp;</span>