Българските производители на плодове и зеленчуци са застрашени от нов чуждестранен конкурент на пазара. Освен с турски, македонски, гръцки, албански и други стоки, в търговската мрежа може да се нареди и продукция от Молдова, пише "Марица"

Преди дни Европейската комисия предложи регламент, с който да се позволи временно подобряване на достъпа до пазара за седем продукта от бившата съветска република, за които все още се прилагат тарифни квоти при въвеждането им в ЕС. Това са сливи, трапезно грозде, ябълки, домати, чесън, череши и сок от грозде.

Предложението трябва да бъде разгледано и одобрено от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. С регламента се увеличава повече от два пъти - за срок от една година, количеството на тези продукти, което може да бъде внесено безмитно от Молдова в ЕС. Потенциалните безмитни обеми вече ще бъдат на стойност около 55 млн. евро, в т. ч. приблизително 10 млн. евро за сливи и 27 млн. евро за десертно грозде.

Чиновниците от Брюксел мотивират решението си за либерализация на търговията между Кишинев и ЕС с военната агресия на Русия срещу Украйна. Целта е да се помогне на Молдова да се справи със загубата на основните пазари и транзитни центрове на страната за изброените ключови селскостопански продукти.  

Ако предложението се приеме, на практика всички молдовски продукти могат да бъдат въвеждани безмитно в ЕС съгласно условията на всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) между Общността и Молдова. Висшите европейски органи декларират по-нататъшна реципрочна либерализация, което би приближило ЕС и Молдова с още една стъпка към постигането на пълна либерализация на търговията.

Бившата съветска република се ползва от прилагането на споразумение за асоцииране с ЕС, включително ЗВЗСТ, от 2014 г. насам. Тази система за преференциална търговия даде възможност на Молдова да се ползва от премахването на митата за износ за Евросъюза за всички стоки, с изключение на седем селскостопански продукта. Молдова също така разполага с по-лесен достъп до пазара на услуги на ЕС и по-добри условия за инвестиции.

По данни на Министерството на икономиката и индустрията, през 2021 г. от Молдова сме внасяли основно слънчогледови семена, жици, кабели и др. изолирани проводници и валцдрат. Вносът на семена от слънчоглед се е увеличил със 77% в сравнение с предходната година, а на кабели и валцдрат - съответно с 42.5 и 11.5 процента. Ние пък изнасяме за Молдова най-вече нефтени масла, медикаменти и пластмасови едножични влакна.