Община Девин не успя да продаде акциите си в СПА хотел "Орфей", известен като сарая на Доган. Девин притежава 17,33% в луксозния хотел, пише "24 часа".
Останалите 82,67% от общо 29 835 203 акции на дружество &quot;Орфей хотел&quot; АД с номинал по 1 лв.са на &quot;Био Проджект&quot; ООД с основен акционер Николай Вълканов, който плати хонорар на Ахмед Доган за хидросъвети.<br /> <br /> Дяловете са предложени на Вълканов, но и той ги отказва. &bdquo;Канихме без успех и други от бранша&rdquo;, каза зам.-кметът на общината Георги Савев.<br /> <br /> Идеята на местната управа бе да продаде дяловете си и със свежите пари да погаси дълговете на болницата, които са близо 2 милиона лева.<br /> <br /> Общината е хотелиер от години заради сключен договор между нея и &quot;Еконейчър груп&quot; ООД за предоставяне на концесия на балнеосанаториума в града. Бившите министри Нихат Кабил и Валери Цветанов са съдружници в &quot;Еконейчър груп&quot; ООД през 2002 г. По-късно с решение на общинския съвет от 2006 г. двете страни апортират притежаваните от тях идеални части на имота. През същата година активите на бившите министри се придобиват от Николай Вълканов. От създаването си досега смесеното дружество &quot;Орфей хотел&quot; ООД не е реализирало печалба, а генерира само загуби.<br /> <br /> СПА &quot;Орфей&quot; разполага с обявени 291 легла и за м.г. е отчел 15 166 нощувки, или 4550 лв. при 30 ст.туристически данък. За сравнение друг СПА хотел от града - &quot;СПА Девин&quot;, който разполага с наполовина на леглата на &quot;Орфей&quot; - 116, е отчел през 2011 г. 18 480 нощувки, или 5538 лв. туристически данък в местната хазна.<br /> <br />