Патентно ведомство подготвя нов електронен регистър на новите сортове и породи животни. По този повод от ведомството съобщиха следната предварителна информация: 

Патентно ведомство на Република България работи активно по електронизация на Регистъра на новите сортове растения и породи животни. Към днешна дата успешно са реализирани миграционните дейности и електронизацията на работните процеси.

Ведомството работи интензивно по осигуряване на свободен достъп до  информация за публикувани в Официалния бюлетин нови сортове растения и породи животни през Електронен регистър, който ще е достъпен през https://portal.bpo.bg.

Проектът предвижда до няколко седмици услугата да е работеща в реална среда.  С реализацията ще се даде възможност както за бърза и навременна информираност на потребителите за конкретни обекти, така и за извършване на комбинирани търсения по избрани критерии.