От 11 до 100 лева са сумите, които трябва да доплащат близо половината от потребителите на фирмата за дялово разпределение „Нелбо“, които обслужват голяма част от абонатите на парно. Това става ясно от справка за изравнителните сметки на компанията, уточнява „Телеграф“.

Обичайно всяка година при изготвяне на изравнителните сметки съотношението на тези, които имат да доплащат, и тези, които имат да получават суми заради надплатена топлинна енергия, е в рамките на 50%. Само 11 на сто от клиентите на топлинния счетоводител няма да доплащат и да получават суми, тъй като през зимните месеци консумацията им е била равна на това, което са платили. 

Достъп 

От „Техем“, които са с най-много абонати, пък обявиха, че 4418 клиенти все още не са осигурили достъп за годишен отчет. 

Те трябва да поискат допълнителна дата за посещение и отчет на уредите също най-късно до 31 август. В противен случай им се начислява максимално потребление на топлинна енергия.

А според Наредбата за топлоснабдяване  при неотчетени стари или липсващи водомери  се начислява служебен разход до 280 л/ден на човек (на месец това означава до 8 м3 или годишно до 100 м3 на човек). 

Готови 

Изравнителните сметки за парно и топла вода за отоплителен сезон 2021/2022 г.  са публикувани на клиентския портал в сайта на дружествата, а хартиените ще бъдат доставени на  домоуправителя и домакинствата до 15 юли 2022 г. 

В Пловдив, Перник и Враца справките са предоставени още през месец юни, уточниха от  „Нелбо“.

Топлинният счетоводител „Термокомплект“ също ще качи в сайта годишните  изравнителни сметки на сградите с  напълно или в по-голямата част отчетени уреди, обясниха от компанията. 

Хората могат да сверят в изравнителната си сметка в клиентския портал или в хартиената справка дали числата в отчетените и сметнатите стойности са точни. Те трябва да възразят пред топлинния си счетоводител, ако открият  грешка, за да бъде поправена, не по-късно от 31 август. След тази дата възражения не се приемат. 

Дистанционно 

„Тази година регистрираме, че имотите, които не осигуряват достъп, намаляват, което се дължи на множеството монтирани радиоразпределители, топломери и водомери, които се четат дистанционно. За това и успяваме да обработим данните от отчетите и съставим сметките в по-кратки срокове“, коментира Милена Стоянова, управител на „Техем“.

100% са отчетени уредите в над 1100 сгради  към момента, обясниха от „Техем“. Над 19 000 са водомерите с дистанционно отчитане, монтирани през последната година, а уредите за отчитане са 644 000.