По-строги правила за отчитане продажбите на горива предлага Министерството на финансите. Върху всяка касова бележка за бензин или дизел ще се отпечатва QR код, който съдържа данни за конкретната продажба - количество гориво, цена и време на покупката, пише "Стандарт". 

Това предвиждат промени в наредбата за отчитане на продажбите в търговските обекти, които са пуснати от МФ за обществено обсъждане. Гражданите ще може да сканират QR кода и да проверяват дали тяхната покупка е отчетена от бензиностанцията в НАП. Така ще се повиши общественият контрол върху търговците с горива, се посочва в мотивите.

С промени в наредбата ще се въведе изискване търговците на горива да подават в реално време данни към НАП за всяка отпечатана касова бележка. Освен това се предлагат още няколко мерки, които целят да не може да се продават горива без да се отчитат на касовия апарат.

За всяка една бензиностанция ще трябва да се изработи схема на връзките между касовия апарат, колонките и уредите за измерване на горивото в резервоарите. Като тази схема ще трябва да бъде предварително одобрена от НАП и Българския институт по метрология (БИМ).

Освен това ремонтите на фискалните устройства ще се правят от сервизни техници, които разполагат с уникален сервизен ключ, издаден от производител/вносител. Така във всеки момент ще се знае кой е правил ремонт на касовия апарат.

Промените се предлагат тъй като при редица проверки на бензиностанции се оказва, че е била прекъсвана връзката между колонката и касовия апарат. Така горива са се продавали без да се отчитат в оборота. Друга промяна предвижда при прекъсване на връзката между касовия апарат и колонката цялата система да блокира и продажбите да спират.

Наред с това в НАП ще получават по електронен път информация за наличните горива при спиране на системата, както и на горивата при нейното рестартиране. Целта на всичките тези промени е да не може да се продават горива без да се отчитат.

Предложените промени в наредбата се очаква да повишат приходите от ДДС в бюджета с 10%, което представлява приблизително увеличение със 150 млн. лв., пише в мотивите към проекта. По предварителни оценки еднократните разходи на бензиностанциите за изпълнение на новите изисквания ще бъдат около 122 млн. лв. Като ще бъде даден срок до края на септември 2018 г. новите правила да бъдат изпълнени.