Доходите на хората нараснаха с 85% през последните девет години. Но като се вземе предвид натрупаната инфлация за периода от 2011 г. до 2020 г., се оказва, че реалното увеличение на доходите е с близо 66%, обявиха от Националния статистически институт.

За цялата 2020 г. средният доход на човек в страната е 7002 лв. Това прави по близо 584 лв. на човек на месец. Сумата е доста малка, като се има предвид, че средната заплата доближава 1500 лв. Но ако в семейството има деца, безработен или пенсионер, средната заплата на човек пада значително. През 2011 г. средният доход на човек беше 3873 лв.

За периода от девет години доходите от заплати в семействата са нараснали два пъти, като те формират над 56% от парите на домакинствата. В същото време пенсиите са нараснали доста по-малко - само със 77%, като голям ръст имаше през миналата година - с 12%. Съществено значение за това увеличение имат изплащаните допълнително 50 лв. на месец на пенсионерите заради кризата.

Социалните плащания към домакинствата (обезщетения за безработни, добавки за деца и др.) са нараснали още по-малко - с 63,2% за периода от девет години. Пенсиите формират 28,8% от доходите на домакинствата. Ако към тях бъдат добавени и социалните помощи, се оказва че 31,8% от доходите на домакинствата идват от държавната хазна.

За храна и безалкохолни домакинствата дават над 30% от парите си, показват данните на НСИ. А са плащане на наеми и битови сметки за ток, вода и отопление отиват още 13,8% от всички разходи. Ако към тях прибавим и парите за обзавеждане, се оказва че за дома хората дават 18% от всичките си пари.

Разходите, свързани с жилището, са нараснали с 90% през последните девет години. Плащаните данъци и осигуровки, както и парите за здраве се увеличават по-бързо - над два пъти за периода. Същевременно разходите за храна и безалкохолни са се увеличили само с 48%.