Новите пенсионери ще получават по-високи пенсии. Причината е ръстът на средния осигурителен доход у нас, който участва в пенсионната формула и служи за определяне размерите на новоотпуснатите пенсии, показва анализ на Националния осигурителен институт, информира "Труд".

За декември 2020 г. средният осигурителен доход в страната е 1171,17 лв., а средно за миналата година той стига 1069,50 лв. Номиналното му нарастване през 2020 г. спрямо 2019 г. е с 8,4%, а реалното, като вземем предвид и инфлацията у нас, е със 7,1%, отчита НОИ.

Хората, родени след 1960 г., които задължително правят и вноски в частен фонд за втора пенсия, се осигуряват средно на 1090,68 лв., като спрямо 2019 г. сумата расте с 8,4%. По-нисък е доходът, върху който внасят осигуровки българите, родени преди 1960 г. - средно 915,80 лв. Сумата също се увеличава за година, но с едва 6,3 на сто.

Мъжете, тъй като получават по-високи заплати, ги осигуряват върху по-големи суми, съответно и пенсиите им са по-високи от тези на жените. Средно през 2020 г. доходът им е бил 1108,76 лв., а на жените - 1027,38 лв. Осигурителният доход на работещите първа и втора категория труд е 1296,44 лв., или с 200 лв. по-висок от този на полагащите трета категория.

Доста по-скромни са сумите, на които самонаетите плащат осигуровки - средно върху 632,89 лв., при 586 лв. за 2019 г. Увеличението се дължи основно на вдигането на минималния осигурителен доход за тях от 560 на 610 лв. през миналата година.

По-високият осигурителен доход през 2020 г. се дължи на вдигането на минималната заплата от 560 на 610 лв., увеличението на заплатите на учителите и на държавните служители от 1 януари 2020 г., както и на ръста с 30% на възнагражденията на работещите на първа линия в борбата срещу COVID-19 от 1 август 2020 г., които отново са основно държавни служители, посочват експертите от НОИ.

Държавата плаща осигуровките на близо 59 000 държавни служители, следователи и съдии. Техният осигурителен доход е средно 1737,64 лв., което е с 12,3% повече от 2019 г., а този на учителите расте със 17,1%.