Заплатите растат почти два пъти по-бързо от цените. Това сочат резултатите към края на юни, обявени от Националния статистически институт. В реалния сектор за година заплатите са пораснали средно със 100 лева, или с 24,8%. Инфлацията за миналата година бе 12%, а за периода юни 2007-юни 2008 г. е 15.3%.
Този темп на нарастване на работните заплати е рекорден за страна от ЕС. Там той варира между 3 и 4%.
Икономическият министър Петър Димитров похвали ръста на доходите, като подчерта, че макар да сме страната с най-ниски данъци и разходи за ел.енергия и газ, производителността на труда у нас все още изостава от тази в ЕС.

"Тази тенденция започна още миналата година, като в частния сектор темпът е по-висок", обясни вчера зам.-шефът на БСК Дикран Тебеян. Според него заплатите растат бързо, защото има глад за работна ръка, и всички антиинфлационни програми за задържане на заплащане и цени ще бъдат обречени на неуспех, защото това е обективен процес.
С 9.5% са нараснали бюджетните заплати само за второто тримесечие на 2008 г. в сравнение с предходното. При стопанските организации ръстът през вторите три месеца в сравнение с първите е 5%.
През януари средно над 1000 лв. взимаха само работещите в два бранша - "производство на кокс, нефтопродукти и ядрено гориво" и финансово посредничество. През юни още един отрасъл бележи средна заплата от 1107 лв. - добивът на енергийни суровини. Най-висока си остава заплатата при производството на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво. За юни тя е 1680 лв.
Най-ниска, около 301 лв., е работната заплата на кожарите, а в текстилната промишленост е 327 лв. В сектор образование заплатата през юни е 502 лв., а в здравеопазване и социални дейности - 548 лв.
Въпреки високия ръст на заплатите обаче българинът си остава най-ниско платеният гражданин в ЕС. През юни той е получавал средно равностойността на 264 евро. Средната месечна заплата през юни е 515 лв., като ръстът й за последните шест месеца е едва с 36 лв.
В бюджетните организации и фондовете, управлявани от държавата, средната заплата през юни е по-висока - 563 лв. За първите шест месеца на годината бюджетните заплати са скочили средно със 78 лв., а тези в търговските дружества - само с 27 лв.
"Въпреки това не забелязваме масово хората да напускат частния сектор и да започват работа в държавния", заяви Тебеян. Според него много фирми продължават да крият истинския размер на възнагражденията. Според НСИ например средната заплата в строителството за юни е била 441 лв., като в обществения сектор е 674 лв., а в частния - едва 434 лв. "За такива пари не можете да намерите и общ работник в строителството", коментира Тебеян. /в. "Сега"