Обществено обсъждане на енергийната стратегия на България до 2020 г. организират утре Министерството на икономиката и енергетиката и Националният комитет на България в Световния енергиен съвет. Във форума ще участва икономическият министър Петър Димитров.
Енергийната стратегия е разработена от екип на министерството на базата на програмните документи на Европейската комисия в областта на енергетиката. Той е съобразен с глобалните тенденции на нарастваща енергийна зависимост и нуждата от спешни мерки в борбата с климатичните промени.
На обсъждането са поканени представители на енергийни, инженерингови и индустриални компании, на бизнес-асоциации и обществени организации. /БЛИЦ