Средната работна заплата се повиши номинално със 17.3% на годишна база през първото тримесечие на 2023 г.. Този темп бе близък до отчетения през последното тримесечие на 2022 г, пише Pariteni.bg.

Спрямо година по-рано бе наблюдавано ускорение, обусловено както от частния сектор (17.5%), така и от обществения (16.5%). Това се казва в Месечния обзор на българската икономика, публикуван от Министерство на финансите.

Според експертите ръстът се дължи и на ефект от по-ниската база през първите три месеца на предходната година, тъй като актуализацията на минималната работна заплата за предходната година влезе в сила от април 2022 г.

Най-съществено нарастване на заплатите беше отчетено в производство и разпределение на електроенергия (26.9%), транспорт (25.2%) и строителство (20.5%).

В условията на забавяне на темпа на инфлация, реалният растеж на доходите от труд, дефлиран с ХИПЦ, се ускори до 3.4% на годишна база. 

Последният беше в съответствие с по-благоприятните оценки на потребителите за настоящото и очакваното им финансово състояние, се посочва още в анализа.

Той отчита, че годишният темп на инфлация е продължил да се забавя, като се понижава с 1.7 пр.п. до 10.3% през април. Това се дължи на по-ниския принос на храните, чието поскъпване спрямо същия месец на 2022 г. се сви до 17.1%, от 22.2% през март, а този на енергийните стоки вече е отрицателен.

Единствено услугите бяха изключение от общата тенденция, след като инфлацията при тях леко се ускори до 11.5% на годишна база и се свързва с наблюдаваното съществено нарастване в цените на билетите за международни полети.

Така базисната инфлация отново се понижи минимално с 0.1 пр. п. до 10.7% на годишна база през април, което се дължеше най-вече на неенергийните промишлени стоки, се посочва в месечния обзор.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук