Алис Сетиян е новият Директор на дирекция „Корпоративна инвестиционна програма” в „Овергаз Инк.” АД., а Крум Гледжарски е новия директор на дирекция „Системи за управление на качеството” .
Алис Сетиян започва работа в „Овергаз Инк.“ АД през ноември 1996 година като специалист по подготовка на инвестиционния процес в дирекция „Капитално строителство”. Последователно оглавява отдел “Подготовка на инвестиционния процес” и отдел “Проектиране и строителство”, където ръководи проектите по изграждане на газоразпределителните мрежи. Гледжарски  работи в „Овергаз Инк.” АД от 2003 година, отначало като ръководител проект „Управленски информационен модел”, а по-късно става началник отдел „Разработване и внедряване”, където  ръководи дейността по моделиране на бизнес процесите и разработване на процедури и инструкции от Системата за управление на качеството. /БЛИЦ