Във връзка с COVID-19 от ЗАД „ОЗК Застрахова“ АД въвеждат временни временните мерки и указания за сключване и отчитане на полици и завеждане на претенции.

Уверяваме Ви, че екипът на ЗАД „ОЗК – Застраховане“, с внимание следим усложнената епидемична обстановка и полагаме възможните усилия да се предпазим взаимно.
 
За Ваша и Наша безопасност и спазвайки препоръките на специалистите ви призоваваме да посещавате нашите офиси и ликвидационни центрове, само след съгласуване по телефона и препоръка от наши служители, ако е невъзможно да бъдете обслужени от разстояние.
 
В тази връзка апелираме,
 
I. За сключване и отчитане на полици:

Ако сте клиент:
Препоръчваме Ви да се свържете по телефона с нашите офиси, и да уточните и размените по e-mail условията, информацията, данните и документите, необходими за сключването на нужната ви полица, за да намалим максимално времето на престой в офисите ни.

Желателно е при посещение в офисите ни да сте снабдени с предпазни маски или шал.

Няма да се допускат в офисите лица с видими симптоми.

Останалите ще бъдат допускани и обслужвани по един. Моля, изчаквайте реда си навън, на достатъчно разстояние помежду си, в случай на наличие на опашка.
 
Ако сте застрахователен посредник:
Напомняме Ви, че през уеб-базирания портал WWWINS, можете да издавате следните видове застраховки:
 • Гражданска отговорност на автомобилистите
 • Гранична Гражданска отговорност на автомобилистите
 • Злополука на пътниците в обществения транспорт
 • Трудова злополука
 • Каско на ППС
 • Помощ при пътуване
 • Достъпна сигурност за дома
 • Стандартна – Първи риск за дома
 • Медицински разноски в БГ за чужденци
Моля, изпращайте документите, необходими за сключване на полица по електронна поща на обслужващия Ви офис на Дружеството.
По същия ред ще се приемат и периодичните посреднически отчети.

Всички оригинални подписани документи и отчети, ще бъдат представени след изтичане на извънредното положение, обявено от Народното събрание на РБългария.
 
II. За завеждане на претенции
 
За да ни уведомите за събитие и да предявите претенция,
 
Вашите уведомления очакваме:
При настъпили събития по всички видове застраховки (Злополуки, Имущество, Отговорности и др.) с изключение на Гражданска отговорност на автомобилистта и Каско на ППС, очакваме вашите уведомления на следния мейл: [email protected]

При настъпили събития по застраховки Каско на ППС и Гражданска отговорност на автомобилистта, очакваме вашите уведомления на следният мейл: [email protected]

В случай на необходимост от заявяване на първичен и/или последващ оглед и посещаване на място на адрес, очакваме исканията ви на следният мейл: [email protected]

Типови уведомления може да намерите на сайта ни www.ozk.bg

След получаване на уведомленията:
 • Ще регистрираме вашата преписка и ще ви уведомим за номера й;
 • Ще ви дадем инструкции за изпълнение – за намаляване и/или ограничаване на вредите;
 • Ще ви дадем указания за комплектоване на преписката;
 • Ще ви укажем пълно съдействие в слуай на необходимост от допълнителна информация за нашите услуги;
Какво не трябва да забравяте?
 • Не забравяйте да ни посочите e-mail адрес и телефон за връзка за контакт с вас и/или упълномощено от вас лице;
 • Не прилагайте снимки, документи или други файлове, когато ни уведомявате за събитие с писмо по електронната поща, те ще ви бъдат поискани в последствие.

Призоваваме при възможност цялата налична документация събрана от Ваша страна (оригинали и копия) да се изпраща еднократно при приключване на преписката, а кореспонденцията да се води по мейл.
 
Ние от ОЗК Застраховане, твърдо вярваме, че здравето на гражданите е основен приоритет, а цената на превенцията винаги е за предпочитане пред цената на последствията.

Всички НИЕ може да избегнем сериозна криза само ако се действа навременно, отговорно и адекватно.