143 крави с положителни проби за шап са регистрирани в частна ферма в село Кирево, община Средец, Бургаска област. Тя се намира на 8-9 км от държавната граница с Турция.
Положителните резултати от пробите са потвърдени от Министерството на земеделието и храните. На първо време се предполага, че кравите са се заразили по време на свободна паша при контакт с животни от Турция. <br /> <br /> Всички 143 крави, ще бъдат умъртвени, а стопанинът ще бъдат обезщетен. Все още не е взето решение дали селото ще бъде поставено под карантина. <br /> <br /> <strong>Петър Ангелов, БЛИЦ</strong>