Икономическата дейност с най-високата средна заплата и през третото тримесечие на 2023 г. е „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 4670 лв., а сред най-нископлатените е „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1265 лв.

Тлъсти пачки: Ето колко бона стана средната заплата в България

Секторът обхваща издаването на книги, периодични издания и музика, производството на филми и програми за радиото и телевизията, далекосъобщенията, информационните технологии и други информационни услуги.

В тази категория влизат и заплатите на специалистите по информационни технологии и софтуер, които значително вдигат средния праг. 

В обществения сектор средното възнаграждение е 2083 лв., а в частния – 1973 лв., показват данните на Националния статистически институт. През юли тя беше 1 973 лв. и нарасна до 1957 лв. през август. 

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук