Средната работна заплата за страната през третото тримесечие на годината нараства с 2,2 процента в сравнение с второто и достига 2000 лева. През септември най-висока е била средната заплата е в София - 2772 лв., а най-ниската е в Кюстендил - 1415 лв. Това сочат най-новите данни на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо година по-рано средната работна заплата се повишава с 14,7 на сто.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са "Държавно управление" и "Образование" – съответно с 13,4 и 12,2 на сто.

Икономическата дейност с най-високата средна заплата и през третото тримесечие на 2023 г. е "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 4670 лв., а сред най-нископлатените са заетите в "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1265 лева. В обществения сектор средното възнаграждение е 2083 лв., а в частния - 1973 лв.

Продължават големите различия в средните заплати в различните райони на страната, предаде БНР. Заради най-високите заплати, които са в София-столица, като цяло в Югозападния район средното възнаграждение също е най-високото в България – 2543 лв. за септември. На другия полюс е Северен централен – с 1621 лв. средна заплата. Със средни възнаграждения от около 2000 лева, колкото е за страната, са Варна, Стара Загора и София. С под 1500 лева средно възнаграждение са Видин, Силистра, Благоевград, Смолян и Хасково.

В края на септември наетите намаляват с 34 хиляди души спрямо юни (понижение с 1,5%) и достигат 2,3 млн. души, но се повишават с 22,1 хиляди (с 1%) спрямо края на третото тримесечие на 2022 г.

 

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук