Всеки пети работещ от общо 3,127 млн. заети над 15-годишна възраст у нас внася за трета пенсия. Българските граждани у нас с партида във фонд за доброволно пенсионно осигуряване наброяват близо 645 569 души към края на 2020 г., сочат най-скорошните данни на Комисията за финансов надзор (КФН).

Показателят е с едва 5000 българи, или по-точно с 5464 души повече спрямо предкризисната 2019 г., когато той се равнява на 640 105 лица, пише Монитор.


Любопитно е да се отбележи, че пандемията от коронавирус не успя да засегне трайната тенденция към ръст на тези българи, които искат да разполагат и с трета пенсия.

Само през последните няколко години може да се забележи значителен ръст на тези работещи, които желаят да имат допълнителни средства, заделени извън първите два стълба на пенсионната система у нас.

Иначе през последното десетилетие се запазва и тенденцията с трета пенсия да разполагат повече мъже, отколкото жени, показа справка в статистиките на КФН.

Данните на финансовия регулатор у нас сочат, че през 2020 г. 368 846 мъже се осигуряват в доброволно пенсионноосигурително дружество, докато жените са 276 723. През 2019 г. ситуацията е подобна: 365 718 мъже спрямо 274 387 жени.

Картината не е по-различна и преди 10 години - над 349 000 мъже, осигурени в доброволен пенсионноосигурителен фонд, спрямо над 248 000 жени. Така разликата между двата пола остава около 100 000 души.