От Патентното ведомство разпространиха важна информация за потребителите си. Става въпрос за електронното приложение Madrid eFiling. Ето какво съобщават от ведомството:

Подайте електронна заявка за международна регистрация лесно, бързо и сигурно с Madrid eFiling тук: https://www3.wipo.int/iwa
 
ОПРОСТЕН ПРОЦЕС
Извличане на информация за базовата марка директно от базата данни на ведомството на произхода.

БЪРЗО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Попълване на заявката стъпка по стъпка, осигуряващо точност на данните.

ПОТВЪРДЕНИ ДАННИ
Автоматична проверка и превод на списъка на стоките и услугите.

Използвайки Madrid eFiling можете лесно да извлечете информация за марката директно от националния регистър на ведомството. Интегрираните в приложението инструменти позволяват класификация и автоматичен превод на списъка на стоките и услугите. Осигурен е стабилен и устойчив начин на плащане с различни опции – основни кредитни карти, разплащателна сметка в WIPO и PayPal. Получавате и отговаряте на писма и известия за краен срок електронно.

Патентното ведомство на Република България е деветата от членуващите в Мадридския съюз страни, която внедрява електронното приложение Madrid eFiling.

Патентното ведомство разпространи важна информация за потребителите си.