Благодарение на пенсиите доходите на българските домакинства продължиха да растат и през кризисната 2020 г. Доходите на човек от населението през миналата година са се увеличили с 2%.


Средно на месец живеем с 601 лв., показват данните на НСИ, пише "Труд".

Сумата е малка, като се има предвид, че средната заплата за декември е 1468 лв. Но доходите се разпределят между всички в домакинството, и ако в него има деца, безработен или пенсионер доходът на човек пада значително.

Средната заплата расте, но заради по-голямата безработица парите, които влизат в семейните бюджети от заплати, намаляват - с 1,8% за година, средно до 702 лв. на месец.

Намаляват и сумите, които влизат в семействата, от допълнителна работа, както и от самостоятелна заетост на хората със свободни професии.

Парите от пенсии в домакинските бюджети обаче нарастват с 12,7% за година. В края на 2020 г. във всяко семейство на месец са влезли средно по 391 лв. от пенсии, което е с 44 лв. повече от същия период на 2019 г.

Това се дължи на добавките от 50 лв. към пенсиите, които дава правителството заради кризата. Оказва се, че тези 50 лв. са решаващи доходите на българските домакинства да не намаляват в кризата.

Голям ръст от 117% има и на плащаните в края на 2020 г. обезщетения за безработица. Но другите социални плащания намаляват. Така общата сума на обезщетенията и социалните помощи намаляват със 7% на годишна база.

При разходите на семействата през 2020 г. няма промяна в общата сума на харчените пари. Но разходите за обзавеждане и поддържане на дома нарастват с над 32%. А намаляват разходите за храна, алкохол, транспорт и развлечения през свободното време.