Обсъдихме и подкрепихме моментално да се въведат мерки за пестене на електроенергия, които не изискват инвестиции и сериозни организационни промени. Това са включително в късни часове да се изключва част от уличното осветление, осветление на сгради т.е. мерки, които в годините са правени от частния сектор за оптимизиране и печалба, но сега трябва да се внедрят и на национално ниво. Това каза енергийният министър Росен Христов след петъчната среща на ресорните министри в Брюксел, където бяха обсъдени мерки за високите цени на газа и електроенергията. 

"Всички други мерки, които биха дали резултат, за съжаление изискват някакви структурни инвестиционни мерки. Така че за момента това бихме подкрепили, тъй като едва ли ще даде ефект буквално в следващите месеци, търсят се мерки, които незабавно да дадат някакъв ефект", разясни Христов.

Министърът съобщи, че към момента няма конкретика какви точно мерки ще бъдат предприети за въвеждане на таван на цените на газ и електроенергия. 

"Днес на Съвет по енергетика в Европейския съюз бяха обсъдени редица мерки, свързани основно със стабилизиране на пазарите на енергия и газ в Европа, както и готовността на всяка държава да посрещне отоплителния сезон. Мерките, които бяха обсъдени, са по-скоро направления, тъй като няма конкретика откъм таван на цени. Бяха предприети като инициатива. И нашата страна ги поддържа с ясното становище, че преди тези мерки да станат задължителни, трябва да са подкрепени с анализи и калкулации, така че да се види дългосрочният и краткосрочният ефект върху всяка държава", уточни той.

Росен Христов обясни, че без конкретни цифри страната ни не може да вземе позиция. 

Той обясни какво е таван на цената на газа. "Това е таван, който нито една европейско държава и институция няма да купува на по-високо цена или ако купува, ще има някакъв компенсаторен механизъм за потребителите. Какъв е таванът? Едно евро, 1000 евро? Без тази конкретика ние не можем да вземем някаква позиция различна от тази, която е, че приемаме тази инициатива. Понеже може да доведе до стабилизация на пазара, но не можем да кажем твърдо да.

Когато видим конкретните цифри и доказателства, тогава ще вземе нашата конкретна позиция. В момента просто подкрепяме инициативата. Отчитаме, че има спешност, защото пазарите излязоха от контрол, индустрията се задъхва с високите цени и с нестабилността, защото не могат да прогнозират каква ще е цената утре. Има елементи на спешност, има елементи на правилна посока, която върви към спестяване и таван на цени, ликвидност на пазарите. Просто трябва да видим какви ще са конкретните мерки с конкретните цифри, за да кажем да или не на финалния етап", каза още той.

 

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук