През юни 2009 г. бизнес анкетите на Националния статистически институт (НСИ) отчитат спад в равнището на общия показател на бизнес климата с 1.1 пункта в сравнение с май, което е най-ниското ниво от 10 години насам.
Показателят &rdquo;бизнес климат&rdquo; регистрира влошаване във всички наблюдавани отрасли, с изключение на сектора на услугите, съобщиха от НСИ. <br /> Съставният показател &ldquo;бизнес климат в промишлеността&rdquo; през юни се понижава с 2.7 пункта спрямо предходния месец. Мненията на стопанските ръководители за настоящото бизнес състояние на предприятията и очакванията за следващите шест месеца са по-песимистични. Продължава свиването на производствената активност и на поръчките за местния пазар и за износ. Същевременно по-песимистични са и очакванията за дейността през следващите три месеца. <br /> Мениджърите продължават да посочват несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене като основни фактори, затрудняващи дейността в отрасъла.<br /> Относно продажните цени предприятията, които предвиждат намаление, са повече от тези, които считат, че цените им ще се повишат през следващите месеци, в резултат на което балансовият показател е отрицателен (- 2.9%).<br /> През юни 2009 г. поради леко увеличения песимизъм на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца съставният показател &ldquo;бизнес климат&rdquo; се понижава с 0.9 пункта в сравнение с май. Настоящата строителна активност се оценява като намалена, а осигуреността на производството с поръчки - като недостатъчна. Данните от бизнес анкетата сочат, че не може да се очаква съществено активизиране на строителната активност през следващите три месеца, което е съпроводено и с песимистични очаквания по отношение на персонала.<br /> Несигурната икономическа среда и финансовите затруднения остават основни проблеми за строителните предприятия, а през последните месеци се отчита и увеличаване на броя на клиентите със закъснения в плащанията. <br /> По отношение на продажните цени в строителството продължава да има очаквания за тяхното намаление през следващите три месеца. <br /> <br /> Съставният показател &ldquo;бизнес климат в търговията на дребно&rdquo; е с 0.7 пункта под равнището си от май, което се дължи на по-умерените прогнози на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По тяхно мнение обемът на продажбите през последните три месеца се е намалил, като очакванията за продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца клонят към запазване на настоящото ниво.<br /> През юни мениджърите посочват несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене като основни фактори, затрудняващи дейността на предприятията.<br /> По отношение на цените в търговията на дребно очакванията са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.<br /> <br /> През юни съставният показател &ldquo;бизнес климат в сектора на услугите&rdquo; се покачва с 1.5 пункта в сравнение с предходния месец поради малко по-добрите оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно търсенето на услуги се оценява като намалено през последните месеци. Очакванията за следващите три месеца са по-малко оптимистични в сравнение с май. Според мненията на предприемачите в отрасъла има съкращаване на заетите през последните три месеца, като преобладаващите нагласи за следващите три месеца са за запазване на настоящия персонал. Все пак има стопански ръководители (около 15%), които предвиждат намаление.<br /> С най-голяма тежест сред причините, затрудняващи дейността, продължават да бъдат несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.<br /> По отношение на продажните цени в сектора на услугите се запазват очакванията за тяхното намаление през следващите три месеца. /БЛИЦ<br /> <br />