Парите – били те хартиени, метални или електронни, имат най-различни характеристики. Основната и най-важна от тях е стойността им.
За българския лев е важно да се отбележи, че има и твърд курс към еврото в размер на 1,95583 лв. за едно евро. Това най-общо казано е валутната тежест на българските пари, разказва bTV.


Освен нея монетите и банкнотите имат и физическа тежест и докато за банкнотите няма официална информация коя колко тежи, то за моментите има.
От пролетта на тази година БНБ публикува статистика за стойността и броя на банкнотите и монетите в обращение, от която могат да се извадят няколко любопитни заключения.

Това, което може да се каже за монетите, е, че в края на ноември техният общ брой от всеки номинал (1, 2, 5, 10, 20, 50 стотинки, както и 1 и 2 лв.) е 2 849 724 244.

Общата им стойност към този период е над 513,5 млн. лв.

Монетата от 1 ст. с тегло от 1,8 грама, тази от 2 ст. – 2,5 грама, а тази от 5 ст. – 3,5 грама. Монетите от 10, 20 и 50 ст. са с тежат съответно 3, 4 и 5 грама. Металният лев е с тегло 7 грама, а двулевката тежи 9 грама.

Лев на килограм и километър

Ако се вземе теглото на всяка една от тях и се умножи по съответния им брой, каквато възможност статистиката на БНБ дава, става ясно, че теглото на всички тези приблизително 3 млрд. броя стотинки е малко над 9022 тона.

Визуално това би означавало, че ако един тежкотоварен камион пренася 22 тона, то биха били необходими 410 подобни возила. Ако те се подредят в колона, тогава тя би била дълга повече от 5 километра.