Отпадане на ограничението търговец, получил разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, да притежава повече от 4 аптеки, предлага правителството с изменение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
 Проектът ще бъде внесен за обсъждане в Народното събрание. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Измененията са в съответствие с решението по Конституционно дело №5/2008 г., както и с препоръките на Европейската комисия, дадени във връзка със започналото срещу България производство за нарушаване на Договора за Европейската общност./БЛИЦ