Минималната работна заплата ще стане 560 лв. от 1 януари 2019 г. Това съобщиха официално от правителствената информационна служба. 

Размерът й ще се повиши с 9,8% в сравнение с настоящата година, реши правителството. 

Челен опит: Чехия вдига рязко пенсии и заплати от януари 2019-а заради огромен бюджетен излишък 

Увеличаването на размера на минималната работна заплата отразява заявения приоритет на правителството за устойчиво повишаване на стандарта на живот. 

Нарастването ще допринесе за повишаване на мотивацията за търсене на работа на най-нискодоходната група от работната сила, както и за запазване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите. 

За повишаването на минималната работна заплата способстват икономическото развитие, устойчивите темпове на ръст на БВП през последните години, увеличаване броя на заетите и отчетеното повишаване на средната работна заплата за страната. 

От 1 януари 2019 г. минималната работна часова заплата ще бъде 3,37 лв.