Преките чуждестранни инвестиции в страната са достигнали 2078.6 млрд. евро или 6.3% от брутния вътрешен продукт. Това е 458.5 млн евро по-малко в сравнение със съответния период на миналата година, когато размерът им е бил 2537.1 млн. евро (8.8% от БВП). Преките инвестиции покриват 54.9% от дефицита по текущата сметка за отчетния период, при 87.9% за януари – юни 2007 г.
От началото на годината до края на юни дефицитът по текущата сметка е стигнал 3.785 млрд. евро (11.5% от БВП), при дефицит от 2.885 млрд евро (10% от БВП) за същия период на 2007 г.
Това е ръст от 31% на годишна база, като основен фактор за увеличението е нарасналият дефицит по търговското салдо (с 1028.3 млн. евро). Само през юни 2008 г. по текущата сметка е отчетено отрицателно салдо, в размер на 688.3 млн. евро, или над двоен ръст в сравнение с дефицита от 299.4 млн. евро за същия месец на 2007 г. Информацията е на "Дневник". /БЛИЦ