Фондът за гарантиране на влоговете е дал разрешение за продажбата на 100% от капитала на Търговска банка "Виктория". Процедурата ще се извърши от синдика на фалиралата Корпоративна търговска банка като в офертата за продажба, освен активите на банката, са включени и всички вземания на КТБ към бившата й дъщерна банка. Тя дължи над 150 млн. лв. на затворената КТБ, съобщиха от пресслужбата на синдика на банката.
Консултант по продажбата е АФА ООД, която подготви още през декември 2015 г. и изпрати до потенциален кръг инвеститори маркетингов документ, за да проучи интереса им към ТБ &quot;Виктория&quot;, пише <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><a href="https://www.standartnews.com/biznes-kompanii/_prodavat_banka_viktoriya-325054.html" target="_blank">&quot;Стандарт&quot;</a></strong></span>. Инвеститорите трябваше да заявят своя интерес с писма за намерение. Синдиците отчитат, че в хода на процедурата по продажбата през февруари са настъпили съществени положителни промени в капиталовите показатели на ТБ &quot;Виктория&quot; в резултат от замяна на инструментите от допълнителния капитал от първи ред и от капитала от втори ред с инструмент в базовия собствен капитал от първи ред на финансовата институция, пише в прессъобщението.<br /> <br /> Тези промени имат директен ефект върху информацията, посочена от консултанта по продажбата в изготвения от него и разпространен през декември 2015 г. маркетингов документ. Заради необходимостта от актуализиране на маркетинговия документ и неговото адресиране до по-широк кръг потенциални инвеститори във вид, който отразява актуалното състояние на банката, както и за да се гарантира прозрачност на процедурата по продажбата, синдикът на КТБ обявява, че информацията ще бъде достъпна на интернет страниците на КТБ, ФГВБ и ТБ &quot;Виктория&quot; на 16 март 2016 г. /БЛИЦ