На 23 юли 2009 година между Агенцията по заетостта и Овергаз беше подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ за проекта на газовата компания „Повече знание за чиста енергия”. Той е спечелил финансиране по Оперативната програма на Европейския съюз „Развитие на човешките ресурси”, класирайки се на първо място измежду 53 кандидатствали за субсидия програми.
Общата стойност на инициативата е 158 хиляди лева. 70% от тях ще бъдат предоставени от Европейския социален фонд, а останалите 30% ще са за сметка на Овергаз. Целта на проекта е да се повиши професионалната квалификация и адаптивността на служителите в компанията.<br /> <br /> 215 от работещите в дъщерните газоразпределителни дружества на Овергаз в страната ще усъвършенстват професионалните си умения в рамките на 1 година. Обученията включват изграждане на газови инсталации и газоразпределителни мрежи, оперативно управление на газоразпределителни системи, работа в екип, управление на конфликти, комуникативни и търговски умения. Партньор на Овергаз по проекта е &bdquo;Газтек БГ&rdquo; АД./ БЛИЦ<br /> <br /> <br />