Българският Енергиен Холдинг извърши промени в три енергийни дружества - АЕЦ „Козлодуй“, НЕК и “Булгаргаз“, съобщава bTV. От поста председател на борда на атомната електроцентрала е освободен Жаклен Коен. Неговото място в ръководството на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД заема Петьо Иванов - изпълнителен директор на БЕХ.
Извършени са промени и в състава на Съвета на директорите на „Булгаргаз“. На мястото на Николай Павлов като член на СД и изпълнителен директор застава Стоян Янчев.

Смяна е извършена и в Съвета на директорите на „Национална електрическа компания“ – зам.-министърът на енергетиката Константин Делисивков сменя Христо Георгиев като член на съвета.

С промените се цели подобряване на управлението и стабилизиране на финансовото състояние на дружествата.
Промените влизат в сила от деня на вписване на решенията в Търговския регистър към Агенцията по вписвания.