Банката е генерален спонсор и на проекта на БНТ за избор на любима детска книжка “Малкото голямо четене”.
Райфайзенбанк стартира кампания, в рамките на която при откриването на Детски депозит до края на месец юни 2011 г. клиентите получават подарък детска книжка &ndash; &ldquo;23 български приказки с поука&rdquo; или &ldquo;Приказките на баба&rdquo;. В унисон със старта на кампанията по детския депозит Райфайзенбанк е и генерален спонсор на кампанията на БНТ за избор на любима детска книжка на българите - &ldquo;Малкото голямо четене&rdquo;. Детският депозит е предназначен за спестяване на името на дете на възраст до 18 години и може да бъде открит от родители, настойници или трети лица, а крайният срок на действие на депозита е навършването на пълнолетие на детето. <br /> <br /> &ldquo;Кампанията за Детския депозит, която стартираме, предлага на нашите клиенти не само изгоден спестовен продукт, заедно с подарък - детска книжка с любими български приказки; тя е и в унисон със спонсорството на Райфайзенбанк за проекта на Българската национална телевизия &quot;Малкото голямо четене&quot;, като част от политиката на банката за подкрепа на значими за обществото ни каузи&quot;, коментира Ани Ангелова, изпълнителен директор на Райфайзенбанк.<br /> <br /> Минималната сума за откриване на Детски депозит е 100 лева, 50 евро или 50 щатски долари, като годишният лихвен процент възлиза на 6.20% за депозити в лева, 3.70% за депозити в евро и 2.45% за депозити в щатски долари. В края на всяка календарна година лихвата се натрупва към сумата на депозита, което носи на клиента по-висока доходност.Детският депозит се предлага без такси за откриване, довнасяне на каса и теглене на падеж. По Детския депозит може да се довнася по всяко време, включително и от лица, различни от този, който е открил депозита. Довнасянето може да бъде направено на каса, чрез банков превод или чрез системата за онлайн банкиране <strong><a target="_blank" href="https://online.rbb.bg/page/default.aspx?xml_id=/bg-BG/.login">Райфайзен Онлайн</a></strong>.<br /> <br /> При предсрочно прекратяване Детският депозит се олихвява за действителния брой дни с лихвения процент по Детския депозит, съгласно действащия към момента лихвен бюлетин.