Ще има ново сериозно увеличение на цените на електроенергията още от 1 януари догодина, прогнозират експерти на Българския енергиен и минен форум, пише Труд бг. 


Според тях служебното правителство и КЕВР трябва да вземат спешни извънредни мерки още от 1 ноември тази година.

Според тях прилагането на сегашните мерки, свързани само с компенсиране на разходи на небитовите потребители, няма да доведе до нормализиране на цените и успокояване на пазара.

Затова те предлагат промени в Правилата за търговия с електроенергия и дори въвеждане на един „квазипазарен” модел на търговия на БНЕБ, който няма да бъде в нарушение на европейските правила за борсова търговия.

Идеята е небитовите потребители да бъдат стимулирани да променят мястото на търгуване на електроенергия от платформата „ден напред” към платформата „двустранни договори”, като заявяват необходимите им количества към определен производител и неговата регулирана цена, плюс надбавки.

АЕЦ „Козлодуй” да бъде стимулиран да участва в търговете на тази платформа, пише в предложението. Други идеи са да се осигури вносът на пълната квота азерски газ, както и „Топлофикация София” да премине на мазут.