Последните 25 метра от десния мост на автомагистрала „Струма“ бяха пренесени, без технологията да пречи на движението по главен път Е-79, пише Труд бг.

Чрез уникалния метод на т.нар. „потактово избутване“ мостът с дължина 510 метра пред тунел Железница премина над жп линията, главния и второстепенния път, както и над река Струма.

Характерното при този тип строителство е, че връхната конструкция на съоръжението се изгражда последователно на сегменти в кофражна форма, монтирана непосредствено зад единия от устоите.

Всеки готов сегмент се избутва посредством хидравлична система, монтирана на устоя и освобождава формата за изграждане на следващия сегмент. След избутване на последния 21 сегмент връхната конструкцията заема проектното си положение върху опорите на съоръжението.

Друго съществено предимство на технологията е, че дейностите по завършване на връхната конструкция от терена между опорите са сведени до минимум, което позволява да не се възпрепятства интензивния трафик в региона.

Избутването на левия мост с дължина 560 метра беше завършено през месец октомври 2020 г. Проектирането и изграждането на отсечката от автомагистрала „Струма“ е възложено на ДЗЗД „Железница–Север“, в което участват „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, „Главболгарстрой“ АД и „Главболгарстрой Интернешънъл“ ЕАД. Срокът за завършване на участъка е до 19 декември 2021 г.