Наемите на жилищата в България са нараснали с 15% за последните 10 години, показват данни на европейската статистическа служба Евростат. От страните от ЕС най-голямо е повишението на наемите в Естония, където през първото тримесечие на 2021 г. те са със 140,4% по-високи спрямо 2010 г., пише "Труд".

Топ три на страните от ЕС с най-голямо покачване на наемите се допълва от Литва (+108,6%) и Ирландия (+63,3%). С над 40% са нараснали и наемите на жилищата в Австрия и Унгария.


София се разраства към Костинброд и Перник

Общо за страните от ЕС за последните 10 години повишението на наемите е с 15,3%. Оказва се, че ръстът на наемите у нас е близко до средното за ЕС ниво.

Като прави впечатление, че средно за ЕС наемите се увеличават непрекъснато от 2007 г. насам, докато при цените на жилищата имаше известен спад по време на световната финансова криза през 2008 г. От 2015 г. до 2020 г. обаче цените на апартаментите в ЕС се покачват много по-бързо от наемите, посочват от Евростат.

В България цените на апартаментите са нараснали с над 45% за последните пет години, показват още данните на Евростат.

Народът пощуря да купува селски имоти

Сред страните от ЕС по-голямо повишение на цените спрямо 2015 г., отколкото у нас, е отчетено в Унгария (+86,9%), Чехия (+66,8%), Португалия (+59,1%), Люксембург (+66,9%), Латвия (+49,9%), Литва (+53,7%), Словакия (+45,8%), Нидерландия (+53,4%) и Германия (+46,4%).

За периода от 2010 г. до първото тримесечие на 2021 г. наемите в ЕС са нараснали средно с 15,3%, а цените на жилищата - с 30,9%, показват данните на Евростат. В преобладаващата част от страни от ЕС, както и у нас, цените са се увеличили повече от наемите на жилищата.

За последните десет години цените на апартаментите са нараснали в 23 държави от ЕС и са намалели в 4, като най-много са се увеличили в Естония (+126,8%), Люксембург (+108,2%), Унгария (+99,6%), Латвия (+86,5%) и Австрия (+86% ). Намаления са регистрирани в Гърция (-28,1%), Италия (-14,4%), Кипър (-8,9%) и Испания (-4,8%). При наемите ситуацията е подобна, като за 10 години те са нараснали в 25 страни и са намалели в две.

Само в рамките на година цените на жилищата в ЕС са се увеличили с 6,1%. Най-голямо поскъпване на апартаментите за година е регистрирано в Люксембург (+17%), Дания (+15,3%), Литва (+12%) и Чехия (+11,9%). У нас цените на имотите са нараснали със 7,5% за година, показват данните на Евростат. Това повишение е част от тенденция, характерна за целия ЕС. Като в 7 страни-членки ръстът на цените на жилищата е по-голям, отколкото у нас.