Шведската централна банка беше първата, която се противопостави на политиката за отрицателни лихви, която набира популярност в целия свят през последните години. Регулаторът повиши процента от минус 0,25 процента до нула, пише в сайта на Централната банка.

Централната банка обясни решението си с факта, че националната икономика е навлязла във фазата на нормалния растеж след няколко години растеж „над нормата“. Това се случва на фона на положителна ситуация на пазара на труда.


Регулаторът реши да намали процента под нулата още през 2015 г. Тогава това се обясни с желанието да се стимулира растежът на цените на стоки и услуги и по този начин да се премахне икономиката от стагнация. 

През 2016 г. показателят спадна до минус 0,5 процента. Тъй като тази политика работи, Централната банка реши да се върне към нулевия лихвен процент.

През септември Европейската централна банка понижи лихвения процент по депозитите до минус 0,5 процента. Той е на ниво от минус 0,4 процента от март 2016 г. Основната лихва по заемите остана на нулево ниво. 

Съветът на директорите на ЕЦБ отбеляза, че ставките няма да се увеличат, докато инфлацията не достигне целта от два процента. Отрицателните ставки важат и в Япония, Дания, Швейцария и Унгария.

Много експерти не са съгласни с тази политика. Например, Deutsche Bank вярва, че отрицателните лихвени проценти носят много загуби на банките и заплашват колапса на цялата банкова система в Европа.