През 2020 г. отбелязваме Международния ден на труда в условията на пандемия от COVID-19, която предизвика глобална криза и принуди всички държави да вземат мерки за защита на здравето на гражданите и за смекчаване на социално-икономическите последици от наложените ограничения в борбата срещу разпространението на болестта.

Усилията на Министерството на труда и социалната политика са насочени към подпомагане на най-нуждаещите се групи хора, но и към запазването на работните места, което ще стимулира по-бързото възстановяване на пазара на труда, икономиката и доходите на хората след кризата, съобщават от Министерството.

Към 30 април 9 030 работодатели от цялата страна са подали заявления за получаване на компенсации от държавата за гарантиране на заетостта на 131 146 работници по мярката 60/40.

Националният осигурителен институт вече е изплатил 7,841 млн. лв. компенсации на 1 961 работодатели за общо 25 249 работници и служители, като плащанията се правят всеки ден.

48% от подкрепените досега предприятия са от седем икономически дейности:
- ресторанти и заведения за бързо обслужване – 12,88%,
- питейни заведения – 9,32%,
- хотели и подобни места за настаняване – 8,65%,
- търговия на дребно в специализирани магазини с други нехранителни стоки – 8,02%,
- туристическа агентска и операторска дейност – 3,52%,
- дейности в областта на спорта – 3%,
- друг пътнически сухопътен транспорт – 3,00%.

Одобрените предприятия са предимно от секторите, чиято дейност беше ограничена със заповедта на министъра на здравеопазването в началото на извънредното положение.

Останалата част от получилите подкрепа компании са от 163 икономически дейности.

Сред тях са:

- Търговия на дребно в неспециализирани магазини – 2,69%;
- Производство на хлебни и тестени изделия – 1,94%;
- Други персонални услуги (пране, химическо чистене, фризьорски и козметични услуги) – 1,86%;
- Търговия на дребно в специализирани магазини с текстил, железария, стоки за обзавеждане и битови електроуреди – 1,86%;
- Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване – 1,70%, и др.

Благодарение на нарастващия брой служители, които запазват работата си, намалява броят на останалите без работа, които се записват в бюрата по труда.

На 30 април са се регистрирали 1637 души, което е над три пъти по-малко в сравнение с преди по-малко от три седмици. Нарастването за периода от началото на извънредното положение е с 91 783 безработни.

Въпреки кризата все повече хора намират нова работа с помощта на трудовите посредници в бюрата по труда. Само на 30 април те са 1007. От началото на извънредното положение на 13 март работа са започнали 19 134 безработни.