Публичните търгове за активни 2876 имота и вещи могат да бъдат спрени. Това включва оферти за земеделски имоти, площи, автомобили, камиони, включително търговски обекти, показва справка в Националния регистър на публичните продажби и обществените поръчки, съобщава "Монитор". 

Най-отгоре на страницата е публикувано предупреждение, че „част от търговете е възможно да бъдат отменени”.

Причина за възможната отмяна са влезлите в сила изменения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Основната цел е да се избегне струпването на много хора на едно място, за да се намали разпространението на коронавируса.

Според закона всички публични продани, обявени от държавни и частни съдебни изпълнители трябва да се спрат в периода на действие на извънредното положение. След като то се отмени, всички обяви и въводите във владение се насрочват наново, като не се дължат нови такси и разноски. Въпреки това съдебните изпълнители към приходната агенция продължават да публикуват оферти.

Едно от предложенията е от Сандански, където публичен изпълнител към НАП предлага няколко офиса в жилищна сграда. Първоначалната цена е 112 484.21 евро/кв. м или 220 000 лв./кв. м.

Депозитът е 44 000 лв. Обявлението е публикувано на 23 март по обяд, а срокът за подаване на оферти изтича на 27 март. Друг изпълнител към НАП предлага лек автомобил за 704 лв.

Депозитът за него е 140.80 лв. Офертата е от 20 март, точно седмица след обявяване на извънредно положение. Моделът на колата е „Голф”, като първата й регистрация е през 1991 г. Цветът е черен металик, движи се на бензин и има монтирана газова уредба.

Освен в публичния регистър предложения за движими вещи и недвижими имоти има и в портала за продажби на НАП. Там търговете се провеждат чрез тайно или явно наддаване, или чрез продажби с пряко договаряне.

Със закона се въведоха и редица други изменения. Публичните изпълнители към приходната агенция вече няма да могат да образуват изпълнителни дела, освен ако случаят не е особено важен. По искане на длъжниците данъчните ще може да извършват изпълнение върху вземания и парични средства от банки, вземания от трети лица, вложени ценности в трезори и съдържанието в сейфове.