В Гърция, страната на три спасителни програми и „социални дивиденти“, електричеството струва същото като това в Швеция, където брутният вътрешен продукт на глава от населението е два и половина пъти по-висок.

Гръцките сметки за електроенергия се увеличават през тази година, заради увеличението на данъците, които правителството наложи върху консумацията на електроенергия. Данните на Евростат показаха в четвъртък, че гръцките потребители са платили 12,8% повече за всеки киловатчас през първата половина на 2017 г., отколкото през същия период през 2016 г., сравнено с 0,5% годишно намаление средно за Европейския съюз.

Гърция има второто най-високо увеличение през първата половина на годината между държавите - членки на ЕС, след 22-процентното увеличение на Кипър (който има изолирана електрическа мрежа без връзки). Гърците продължават да плащат скъпо за природен газ, въпреки че цената носи най-ниското данъчно облагане в Европа.

Докато нивата на газ в ЕС спаднаха средно с 6.3% през периода януари-юни, в Гърция те само намаляха с 0.7% от първата половина на 2016 г. В същото време съседните балкански държави се радват на значително намаление на ставките, което достигна 21.4% в Босна, 17,5% в Хърватия, 14,2% в Сърбия и 10,3% в България, пише с огорчение гръцката преса. Поради това гръцките домакинства са платили деветият по-скъпотия ток и 11-ия най-висок процент за газ в ЕС през първата половина на тази година, пише в. Български новини