Актуализиран е списъкът на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства, съобщиха от пресцентъра на правителството.
С измененията се заличават 80 от дружествата, включени в списъка, поради реализирани приватизационни сделки, удовлетворени реституционни претенции, вливане или заличаване на търговски дружества. <br /> <br /> По същите причини, както и поради промени в капиталите на дружествата, по отношение на 19 се изменя размерът на държавното участие, предвидено за продажба с непарични платежни средства.<br /> <br /> В списъка се включват пакети акции на три нови дружества &ndash; &bdquo;Свободна безмитна зона &ndash; Бургас&rdquo; АД, &bdquo;Свободна зона &ndash; Пловдив&rdquo; АД и &bdquo;Транзитна търговска зона&rdquo; АД, гр. Варна. <br /> <br /> Пакетите представляват 10% от държавното участие в капитала им. Очаква се възможността за закупуването им чрез компенсаторни инструменти да повиши инвеститорския интерес след неколкократните неуспешни централизирани публични търгове в периода 2009-2013 г.<br /> <br /> Предложенията за промени в списъка са одобрени от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />