България и Чехия имат общи интереси и близки позиции за дефинирането на енергийна политика на ЕС и е нужна добра комуникация и сътрудничество в тази област, заяви министър-председателят Сергей Станишев на среща с председателя на камарата на представителите на парламента на Чешката република Милослав Влчек.
В рамките на чешкото председателство на ЕС предстои да бъдат проведени три големи конференции в областта на енергетиката – по инициатива на българския президент, на чешкото правителство и на унгарския премиер. От голяма важност е те да бъдат координирани и всяка да бъде профилирана в определена област, за да се постигне максимален резултат от тях, допълни премиерът.
Сергей Станишев и неговият гост изразиха удовлетворение от отличното състояние на двустранните отношения и съществуващия активен политически диалог на всички равнища. Отчетено бе разширяването и задълбочаването на търговско-икономическите отношения между двете държави. Премиерът отбеляза нарастването на инвестициите и стокообмена с Чехия и набеляза сектори като хранителната индустрия, високите технологии, селското стопанство и туризма, в които съществува потенциал за развитие.
По време на срещата бе обсъден въпросът за подписването на нова междуправителствена спогодба за сътрудничество в областта на културното сътрудничество, както и съгласуване и подписване на програма за сътрудничество между българското и чешко министерства на културата. Министър-председателят и неговият гост бяха единодушни, че културните връзки между двете държави са много добри, което ясно личи от популярността на Чешкия център в София и на Българския културно-информационен център в Прага. Според тях, актуализирането на нормативната база ще ги направи още по-интензивни и продуктивни.
Премиерът пожела успех на чешкото председателство на ЕС през първата половина на 2009 г. и увери Милослав Влчек, че то ще може да разчита на подкрепа от страната на България. Председателят на Камарата на представителите на парламента на Чехия благодари за подкрепата и изказа убеждението си, че новоприсъединилите се държави трябва да бъдат единни в рамките на ЕС. Той увери премиера, че страната ни може да разчита на опита на Чехия в областта на усвояването на европейските фондове и за покриване на шенгенските изисквания.
Като приоритетен въпрос за страната ни бе посочено и укрепването на общата външна политика и политиката на сигурност на Съюза в региони, които се характеризират с нарастваща стратегическа тежест и са приоритетни за външните отношения на ЕС: Западните Балкани, Черноморския басейн и Кавказ. Отбелязано бе, че България участва активно със своя опит в определянето и провеждането на политиката на ЕС към тези региони. /БЛИЦ