С промяна в Наредбата за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки правителството удължи от шест на 12 месеца крайния срок за реализация на наличните в търговския оборот количества бутилирани алкохолни напитки с бандерол, действащ до датата на въвеждане на новия образец на бандерол.
Съгласно действащата уредба министърът на финансите може, при необходимост, със заповед да удължи този срок, но с не повече от 6 месеца. Това създава затруднения за лицата да реализират в търговската мрежа наличните количества алкохолни напитки, облепени със стария образец на бандерол. Друга цел на предложената промяна е създаване на предвидимост за данъчното задължените лица.<br /> <br /> Предлагат се и изменения в съответствие с Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Срокът, в който лицата са длъжни да върнат неизползваните бандероли в митницата, от която са получени, се променя от 60 на 30 дни от датата на въвеждане на новия образец. <br /> <br /> Целта е да се уеднаквят сроковете и да се премахне съществуващото в момента противоречие между Наредбата и Правилника за прилагане на ЗАДС./БЛИЦ<br /> <br />