До 8 юни 2017 г. предстои да бъде свързан българският Търговски регистър с търговските регистри на държавите членки на Европейския съюз (ЕС). Това каза изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Елена Маркова пред Bloomberg TV Bulgaria.
&nbsp;Във връзка с информацията за опити за кражба на фирми работната група към Министерството на правосъдието е излязла с предложения за изменение на Търговския закон, които предвиждат въвеждане на серия от мерки, каза още Маркова.<br /> <br /> &quot;Проектът за промени на Търговския закон е на сайта на Министерството на правосъдието и подлежи на обществено обсъждане. В тази част, която касае Агенцията по вписвания, се засяга и досега съществуващата нотариална заверка на прехвърлянето на дялове на предприятия и дружествени дялове. До сега се заверяваха нотариално само подписите, а сега ще се заверява и съдържанието. Копия от документите ще остават при нотариусите&ldquo;, обясни тя.<br /> <br /> &bdquo;Пакетът от мерки предвижда и още четири нотариални заверки. Това са решенията за изменение на дружествения договор, решенията за приемане и изключване на съдружник, решението за избор на управител и решенията за придобиване и отдаване на недвижима собственост. Тези заверки ще бъдат на съдържание и на подпис, и ще удостоверява цялото това действие&quot;, допълни директорът на Агенцията по вписванията.<br /> Във връзка с обновяването на имотния регистър Маркова каза, че &quot;предстои кандидатстване по Оперативна програма &quot;Добро управление&quot;, за да се обединят базите данни и да се свържат имотния с кадастралния регистър&quot;.<br /> <br /> Що се отнася до регистъра БУЛСТАТ, то той вече е изграден по Оперативна програма &quot;Добро управление&quot; и ще стане електронен от 1 май тази година, каза Маркова, като гражданите и бизнеса ще имат непрекъснат достъп, а услугите ще бъдат изцяло безплатни, с изключение на удостоверенията на хартиен носител, ако има нужда от такива.<br /> <br /> &quot;Промените в закона за регистър БУЛСТАТ предвиждат всички държавни институции, органи на власт и местно самоуправление да правят самостоятелно справки в публичния регистър БУЛСТАТ. Няма да съществуват идентификационни карти и отпада ангажиментът да се представят заверени копия или идентификационни карти, дори когато се участва в обществени поръчки. За неизпълнение на това изискване е предвидена глоба за държавните органи&quot;, обясни тя. /БЛИЦ<br />