Заплатите в страната преодоляха спада по време на извънредното положение и през юни са по-високи от предкризисното им ниво. Изключение са възнагражденията в хотелите и ресторантите, както и в сектора “Култура, спорт и развлечения”, пише "Труд".

Средната заплата за юни е 1355 лв., което е с 8% повече от същия месец на 2019 г., обявиха от НСИ. Спрямо февруари - последният месец преди кризата, увеличението е с 3,6%. От февруари насам най-голям е ръстът на заплатите в добивната промишленост - със 7,9% до 1822 лв. Това е увеличение с близо 4% на годишна база.


Заплатите в сектора “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” са нараснали със 7,2% от февруари насам и през юни са средно 2126 лв. В селското стопанство възнагражденията са с 6,9% по-високи от февруари и доближават 1000 лв. Това обаче може да се дължи на наетите сезонни работници.

В образованието заплатите са средно 1440 лв., или със 17% повече от юни миналата година. Ръстът в сектора спрямо февруари е с 5,6%. В сферата на финансите и застраховането заплатите са нараснали с 5,3% от февруари насам и достигат 2177 лв.

В сектора “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, където влизат и компютърните специалисти, ръстът на възнагражденията е с 5,1%, средно до 3312 лв. Дори в този сектор през март, април и май заплатите бяха по-ниски от февруари. Но през юни ситуацията се нормализира и възнагражденията вече са по-високи от същия месец на 2019 г.

В ресторантите и хотелите обаче заплатите са средно 736 лв., или с 4,3% под нивото от февруари. В сектора “Култура, спорт и развлечения” заплатите в рамките на месец са нараснали с 10% до 1076 лв., но остават с 4,8% под февруарското ниво.