Продавачки и касиерки в търговията изместиха на второ място IТ сектора в обявите за работа. Търсенето на работници в сектора през август заема дял от 21 на сто, докато при  компютърните специалисти той е 16 на сто, пише Монитор бг.

Продължава обаче засиленото търсене на кадри в IT сектора, като през август той заема първо място по ръст на предложенията с  28% спрямо юли.

Това е единственият сектор, при който се наблюдава постоянен ръст на обявите от началото на 2021 г., като в сравнение с август 2020 г. броят на предложенията в него е нараснал със 160%, сочат данните на  JobTiger.

През август секторът „Производство“ дърпа напред и се нарежда на трето място с 15% дял, а доскоро заемащият второ място сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ слиза на четвърто с дял от 13 на сто.

Подредбата при останалите сектори остава същата както през юли.

Дяловото разпределение по сектори остава непроменено спрямо юли и през август е, както следва: „Логистика и транспорт“ (9%), „Административни и обслужващи дейности“ (8,8%), „Строителство“ (5%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4%), „Здравеопазване и фармация“ (3,3%), „Маркетинг и реклама“ (2,9%) и „Изкуство“ (1%).


Лек ръст има и при предложенията за работа от вкъщи. През август те са 10,9% от общия брой (в сравнение с 9,6% през юли). Броят им е най-голям в IT сектора - 67% от обявите, предлагащи дистанционна работа или от вкъщи, са в този отрасъл.

В сферата „Административни и обслужващи дейности“ те са 13,3%, а в тази на „Аутсорсинг“ (BPO, центрове за обслужване на клиенти и услуги) - 13,1%. Едва 5% от предложенията са за специалисти, занимаващи се с търговия.

На второ място след ИТ е секторът „Маркетинг и реклама“ с ръст от 9%, а след него се нареждат „Здравеопазване и фармация“ (8%), „Административни и обслужващи дейности“ (7%), „Производство“ (5%) и „Строителство“ (1%). При останалите сектори през август има  спад на обявите, като той е най-голям в  „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 23%.

Делът на обявите за работа в София продължава да нараства, като през август той възлиза на 45% от общия брой.Дяловото разпределение на обявите за останалите водещи областни градове е както следва:

Пловдив (10%), Варна (9%), Бургас (3,4%), Русе (3,2%) и Стара Загора (2,6%). Заедно те съставляват 73% от всички предложения в страната.

Броят на обявите в тези градове се е увеличил с 5%, като динамиката на предложенията във всеки един от тях е както следва: София (5%), Пловдив (5%), Варна (-9%), Бургас (-8%), Русе (15%) и Стара Загора (3%), сочат данните, цитирани от БГНЕС.

С четвъртата вълна на епидемията от COVID-19 се очаква изменение на поведението на пазара на труда. Вече са в сила нови противоепидемични мерки и те  ще повлияят негативно на някои сектори  като „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Събитийни дейности“ и др.

Пр някои сектори тенденцията едва ли ще бъде отрицателна (ИТ, „Търговия и продажби“, “Административни и обслужващи дейности“), но при всички случаи ще бъдем изправени пред нови ситуации и развития в резултат на COVID-19 епидемията, прогнозират от JobTiger.